Implementering af kompetencestrategien

MUS, lederfokus og SU-fokus er tre vigtige håndgreb, når kompetencestrategien skal gennemføres.

MUS er central for implementering af kompetencestrategien

Kompetencestrategien skal være rammen for, hvad leder og medarbejder aftaler i medarbejderudviklingssamtalen (MUS) og udviklingsplanen. En hjælp til dette kan være at gennemføre gruppeudviklingssamtaler og udarbejde gruppeudviklingsplaner (GRUS), så der allerede i teamet/gruppen er en fælles opfattelse af kompetencebehovene, og hvordan de kan indfries. Det kan gøre MUS mere brugbart for både ledere og medarbejdere. Kompetencestrategien får liv, når den giver anledning til konkrete aftaler og mål mellem leder og medarbejder. 

I MUS er det en god idé at overveje: 

  • Hvad medarbejderen skal lære.
  • Hvordan den nye læring skal bruges i hverdagens opgaveløsning.
  • Hvordan man vil vurdere, om målene er opnået. 

Opfølgning på aftaler og mål kan ske i løbende snakke om, hvordan det går, fx i mini-MUS, 1:1 samtaler eller opgavesnakke i hverdagen. 

Læs mere om MUS her.

Lederne skal prioritere kompetenceudvikling 

Ledergruppens fokus er afgørende for, at kompetencestrategien føres ud i livet. Ledere på alle niveauer skal klart kommunikere, at kompetenceudvikling har prioritet, og at der vil blive fulgt op på, om kompetencestrategien bliver omsat i praksis. 

Årlig evaluering i SU er obligatorisk

Det er fastlagt i Kompetenceaftalens § 8, stk. 2, at samarbejdsudvalget er ansvarlig for at foretage en årlig evaluering af arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling, herunder brugen af medarbejderudviklingssamtaler.