Implementering af kompetencestrategien

MUS, lederfokus og SU-fokus er tre vigtige håndgreb, når kompetencestrategien skal gennemføres.

MUS er central for implementering af kompetencestrategien
Kompetencestrategien skal være rammen for, hvad leder og medarbejder aftaler i medarbejderudviklingssamtalen (MUS) og udviklingsplanen. Så får kompetencestrategien liv, når den giver anledning til konkrete aftaler og mål mellem leder og medarbejder. 

I MUS er det en god idé at overveje, 

  • Hvad medarbejderen skal lære
  • Hvordan den nye læring skal bruges i hverdagens opgaveløsning.
  • Hvordan man vil vurdere, om målene er opnået. 

Opfølgning på aftaler og mål kan ske i løbende snakke om, hvordan det går, fx i mini-MUS, 1:1 samtaler eller opgavesnakke i hverdagen. 

Læs mere om MUS her.

Impact map
Man kan bruge et ”impact map” til at notere, hvad man skal lære, hvordan det skal anvendes i hverdagen, og hvordan det bidrager til arbejdspladsens opgaveløsning. Find et eksempel på et impact map her.

Lederne skal prioritere kompetenceudvikling 
Ledergruppens fokus er afgørende for, at kompetencestrategien føres ud i livet. Ledere på alle niveauer skal klart kommunikere, at kompetenceudvikling har prioritet, og at der vil blive fulgt op på, om kompetencestrategien bliver omsat i praksis. 

Årlig evaluering i SU er obligatorisk
Det er fastlagt i Kompetenceaftalens § 8, stk. 2, at samarbejdsudvalget er ansvarlig for at foretage en årlig evaluering af arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling, herunder brugen af medarbejderudviklingssamtaler.