Infomøder fører til udviklingsprojekter på 13 gymnasiale arbejdspladser

Udviklingslysten på landets gymnasiale arbejdspladser er stor. Blot to måneder efter to informationsmøder om indsatsen ’Dialog og samarbejde på gymnasiale arbejdspladser’ er der nu bevilliget støtte til otte indsatser, der i alt omfatter 13 arbejdspladser.

Med omkring 200 deltagere var interessen stor, da der i september blev taget hul på indsatsen ’Dialog og samarbejde på de gymnasiale arbejdspladser’.

Formålet med projektet er at fremme samarbejdet og dialogen på skolerne, således at kerneopgaven løses på bedst mulig vis. Det bliver gjort via:

 • Udvikling af et tillidsbaseret samarbejde, der fremmer dialogen om den pædagogiske praksis og skolens strategi
 • Udvikling af forskellige veje til at fremme samarbejdet mellem ledere og lærere.
 • Udvikling af kompetencer, der bidrager til at understøtte skolernes strategi.

Indsatsen omfatter 13 gymnasiale arbejdspladser
Projektets styregruppe har modtaget en række ansøgninger til projektet, og følgende ansøgere, der dækker de forskellige gymnasiale uddannelsesområder, har fået bevilget midler til en lokal indsats:

 • Faaborg Gymnasium
 • CELF Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster
 • Handelsgymnasiet Aalborg
 • Egaa Gymnasium
 • Handelsgymnasiet Frederikshavn
 • VUC Aarhus
 • Tørring Gymnasium

Endvidere har Viborg Gymnasium og HF på vegne af 6 gymnasier fået støtte til et projekt ”Mindsetprojektet – fra perfomancekultur til læringskultur”, der også vil bidrage med viden og inspiration til ”Projekt dialog og samarbejde på de Gymnasiale arbejdspladser. De 6 gymnasier, som indgår i dette projekt er:

 • Viborg Gymnasium og HF
 • Aalborghus Gymnasium
 • Odder Gymnasium
 • Århus Akademi
 • Mulernes Legatskole
 • Fredericia Gymnasium

De deltagende gymnasiale arbejdspladser vil alle blive fulgt af konsulenter fra Kompetencesekretariatet og projektets styregruppe. De deltagende arbejdspladser vil bl.a. mødes til et midtvejstræf i april 2016.

Resultatet af projektet vil blive præsenteret på en konference i januar 2017, hvor alle gymnasiale arbejdspladser vil blive inviteret til at deltage.

Bag projektet
Ved overenskomstforhandlingerne på det akademiske område i 2015 blev der indgået aftale om at sætte midler af til partsprojektet ”Dialog og samarbejde på de gymnasiale arbejdspladser”.

Projektets styregruppe omfatter: GL, IDA, DJØF, Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og Lederforeningen for VUC.

Med projektet ønsker overenskomstparterne at få sat fokus på og udvikling af en række eksempler på god dialog og godt samarbejde, der kan inspirere bredt i sektoren.