Innovation i uddannelsespraksis

Erhvervsakademiet Lillebælt har gennemført et innovationsprojekt, der har integreret praktiske innovationsaktiviteter i den daglige undervisning.

På Erhvervsakademiet Lillebælt tager de studerendes læringsaktiviteter udgangspunkt i erhvervslivets innovationsudfordringer. Det er en undervisningsform, der skaber værdi for de deltagende virksomheder, men også i de studerendes læring.

Samtidig udfordrer det den traditionelle tænkning omkring de studerendes og de videregående uddannelsesinstitutioners rolle.

For at understøtte den nye innovative uddannelsespraksis gennemførte Erhvervsakademiet det toårige kompetenceudviklende projekt; ’Innovation i uddannelsespraksis – professionsroller i udvikling’. 

Undervisning i autentiske virksomhedsprojekter

Med projektet har Erhvervsakademiet Lillebælt udmøntet konkrete målsætninger for uddannelsernes arbejde med virksomhedsinvolvering i læringsaktiviteter – både for undervisere og ledelse.  

Projektet har overordnet opkvalificeret erhvervsakademiets undervisere og ledere til at kunne udvikle det nye studieliv, hvor virksomheder involveres i de studerendes undervisningsaktiviteter. Opkvalificeringen er overvejende foregået med ’action learning’ som metode.

Støttet af overenskomstparternes tidligere fond

Kompetenceprojektet blev støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). I overenskomstperioden fra 2015-2018 kunne statslige arbejdspladser søge økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter fra FUSA. Midlerne i FUSA var afsat ved overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Klik på oversigten nedenfor, og læs mere om projektet.