Menu
Søg

– Vi skal huske, at arbejdsmarkedet i sidste ende er aftager af alle studenter

Gymnasielærer i musik og idræt Jeppe Larsen har for nyligt fået en ekstra opgave som medievejleder på Himmelev Gymnasium. Derfor søgte han om støtte fra den særlige indsats: ”Akademikeres digitale kompetencer” til at begynde på modulet: ”Digitale kompetencer i og på tværs af fagområder”.

Til gavn for alle de fagområder, som er på lærerværelset

Jeppe Larsen

Historikken i undervisningsverdenen er, at digitale værktøjer har været en del af undervisningen i mange år, men udfordringen har altid været at bruge teknologien, så der er et godt læringsmæssigt udbytte, og det dermed ikke blot er en gimmick.

Jeppe står over for en opgave, som ikke kun handler om at give de unge digitale kompetencer, men også om at inkorporere en systematisk tilgang til det digitale felt på hele lærerværelset: ”De fleste kan blive enige om, at det er en god idé at give de unge digitale kompetencer, men man skal bare vide, hvordan man gør det.”

Med den digitale vinkel skrevet ind i bekendtgørelserne, vil Jeppe derfor benytte modulet til at løfte opgaven om at få mest udbytte af digitale værktøjer i undervisningen på tværs af fagområder. Han forklarer: ”Jeg vil naturligvis bruge kurset til at tænke mere digitalt i forhold til min undervisning, og derudover håber jeg at kunne bidrage til hele lærerkollegiets fagområder. Vi har tidligere holdt workshops for lærerne med digitale temaer, og jeg tænker det kunne være et godt tema: hvordan man arbejder med digitale kompetencer og samtænker det, så vi sammen kan lave en digital strategi og sørge for, at alle er med til at udvikle digitale kompetencer, og at det bliver en naturlig del af undervisningen.”

Fra tilfældig til systematisk digital kompetenceudvikling

Den systematiske tilgang til digital undervisning vil ikke blot være til gavn for lærernes arbejde og kompetenceudvikling, mener Jeppe, og siger: ”Vi skal huske, at arbejdsmarkedet i sidste ende er aftager af alle studenter. Derfor skal vi også forberede dem bedst muligt på, hvad arbejdsmarkedet efterspørger af digitale kompetencer. Det er ikke nok at kunne sætte en word-fil op, du skal også kunne tænke det kreative ind og være visionær i din digitale tankegang.”

Jeppes personlige motivation for den digitale vinkel har naturligvis også spillet ind i beslutningen om at efteruddanne sig. Han fortæller: ”Jeg har været underviser i 12 år, og derfor er det fedt at få nye input undervejs. Jeg synes selv det er sjovt at tage digitale værktøjer i brug, og så bliver det sjovt at blive udfordret igen på det akademiske plan” Og netop denne udfordring har Jeppe nu tid til at fordybe sig i, han siger: ”I starten af ens undervisningskarriere har man så travlt med at udvikle nye undervisningsforløb, derfor har jeg mere overskud nu til at efteruddanne mig”, og da det samtidig viste sig at være enkelt at søge, sprang Jeppe til: ”Jeg havde nok en fordom om, at det ville blive besværligt at søge: At jeg skulle finde kopier af alt muligt, og at det ville tage 1000 år. Men det gik tjept og var slet ikke så slemt, som jeg troede det ville være.”

Mere information

De øremærkede midler til begge indsatser er afsat fra Akademiker-fondspuljen.
Husk på at alle statsligt ansatte, der er omfattet af andre overenskomster end akademikernes, kan søge lignende kurser i deres pågældende fondspulje.

Obs