Menu
Søg

Det handler om den røde tråd!

Chefkonsulenter Kirsten Lotze og Katja Munkholm Nielsen fra Kompetencesekretariatet rådgiver statslige arbejdspladser om strategisk kompetenceudvikling. Læs med, og få deres bud på hvad der er vigtigt for, at strategisk kompetenceudvikling lykkes.

Kirsten holder oplæg på Niels Brock

Hvordan griber I en rådgivning om strategisk kompetenceudvikling an?

Katja: ”For os handler det om, at arbejdspladsen skaber en rød tråd i deres indsats for kompetenceudvikling. De skal skabe sammenhæng mellem strategi og kompetenceudviklingsindsatser. Det kan gøres gennem en kompetencestrategi og understøttes af GRUS og MUS.

Rådgivningen varierer lige så meget som arbejdspladserne. Fælles, for alle rådgivninger er dog, at vi bruger tid på at sætte os ind i den enkelte arbejdsplads’ behov, fx ved at tale med samarbejdsudvalget og andre relevante aktører. Mens rådgivningen altid er skræddersyet, anvender vi dog en række standardiserede værktøjer i faciliteringen ude på arbejdspladserne. Det har ført os vidt omkring – fra sejlture med Søværnet, besøg i ministerier og kulturinstitutioner til kirkegårde, skove og marker med biodynamiske får.”

Kirsten og Katja taler sammen under en workshop hos Forsvaret

Kirsten og Katja er en del af Kompetencesekretariatets rådgivningsteam, der hjælper statslige arbejdspladser med at arbejde med kompetenceudvikling.

Hvad vil arbejdspladsen typisk gerne have hjælp til, når de kontakter jer?

Kirsten: ”Nogle gange ringer folk, fordi de er på en arbejdsplads, hvor der er sket nogle større forandringer. Så får vi gerne en dialog med samarbejdsudvalget, men det kan også være HR, en tillidsrepræsentant eller en eller flere ledere. Vi taler med dem om, hvad forandringerne betyder for medarbejdernes opgaver og deres måde at arbejde på.

Vi har for eksempel flere gange været ude på arbejdspladser, der oplever forandringer som sammenlægninger, ændringer i ledelseslag, politiske prioriteringer og nye opgaver til følge. Når det sker, bliver de nødt til at gentænke deres kompetenceudvikling – og det skal typisk gå stærkt!

I sådanne situationer hjælper vi dem med det strategiske blik. Vi hjælper med at oversætte strategien for medarbejderne ved at finde ud af, hvad forandringen betyder i tid, penge, opgaver og ikke mindst kompetencer.”

Hvad skal der til for at man lykkedes med strategisk kompetenceudvikling?

Katja: ”Fundamentet for strategisk kompetenceudvikling er, at arbejdspladsen har en klar strategi, og de ved, hvor de vil hen.

For os er det vigtigste altid at hjælpe med at skabe en rød tråd fra arbejdspladsens mål og pejlemærker til de konkrete udviklingsaktiviteter for medarbejderne. Altså, vi skal løse de her opgaver, hvordan gør vi? Hvad kræver det? Hvis man har en skarp strategi, er man hjulpet. Det er afgørende, at alle hele tiden kan se den røde tråd, så der er sammenhæng i udviklingen på alle niveauer.”

"

For os er det vigtigste altid at hjælpe med at skabe en rød tråd fra arbejdspladsens mål og pejlemærker til de konkrete udviklingsaktiviteter for medarbejderne.

– Katja Munkholm Nielsen

Og når fundamentet er på plads, hvad gør I så? 

Kirsten: ”Når det er på plads, kan vi hjælpe samarbejdsudvalget med at lave en kompetencestrategi, der binder den røde tråd, fra hvad vi vil, til hvad vi gør.

Kompetencestrategien sætter rammen for udviklingen på arbejdspladsen ved at besvare store og små spørgsmål som: Hvilke mål vil vi indfri? Hvem kan godkende hvem, der skal på efteruddannelse? Skal kompetenceudviklingen foregå individuelt eller i grupper? Hvordan bruger vi vores midler mest hensigtsmæssigt?

Når svarene er på plads, er det vigtigt at blive enige om en god plan for, hvordan man får det formidlet ud i organisationen, så alle dem der ikke har været med i processen, også føler sig inddraget.”

Hvad kræver det af ledere og medarbejdere at arbejde strategisk med kompetenceudvikling?

Katja: ”Det kræver tid, fokus og vedholdenhed. Og så kræver det ledelsesmæssig bevågenhed.”

Kirsten: ”Derudover kræver det mod og enighed, for bag en brugbar kompetencestrategi ligger der en række fælles beslutninger, prioriteringer og værdier, som er vigtige at få kommunikeret ud i organisationen. Man skal vedholdende arbejde på, at kompetenceudviklingen bliver en naturlig del af driften.”

Katja: ”Men der er ikke en ”one size fits all”. Man kan både arbejde oppefra og ned og nedefra og op, når det handler om kompetenceudvikling. Det kommer an på, hvor i kæden man vil starte.”                       

Kirsten: ”Og igen skal kompetenceudviklingen følge nogle velovervejede strategier og retningslinjer. Jo mere klart og skarpt det kan blive, jo bedre. Alt er tilladt, man skal bare kunne forklare hvorfor! Alle skal kunne se retningen – hvor vi er på vej hen.”

Har I et eksempel på en arbejdsplads, hvor I har arbejdet med at udvikle og implementere en kompetencestrategi? 

Katja: ”Der er mange gode eksempler på det, men skal jeg vælge et, er det nok Brøndby Gymnasium, hvor Kirsten og jeg var ude sammen. Der havde de udvalgt tre indsatsområder, som skolen skulle arbejde med. På en tretimers workshop lykkedes det os at lave en indsats for de tre indsatsområder. Det var meget effektivt og konkret, og de var selv overraskede over, hvor godt det gik.”

Hvad er jeres erfaringer med kendskabet til Kompetenceaftalen, som er selve fundamentet for de statslige arbejdspladsers kompetenceudvikling?

Katja: ”Det er ofte forbløffende få, der kender aftalen. Da jeg var tillidsrepræsentant et andet sted end her, kendte jeg heller ikke aftalen. I et samarbejdsudvalg er det typisk under halvdelen. Det er rigtig ærgerligt, for aftalen udgør jo hele grundlaget for samarbejdsudvalgets arbejde med kompetenceudvikling. Og aftalen er unik for staten. Det er kun staten, der har sådan en aftale om kompetenceudvikling.”

Kirsten: ”Kompetenceaftalen er jo selve ”Biblen” i vores arbejde og en del af den dansk model, som gør vores arbejdsmarked så unikt, sammenlignet med andre lande. Kompetenceaftalen er netop indgået i fællesskab mellem parterne på det statslige arbejdsmarked. Ligesom det som arbejdsplads er vigtigt at kende trepartsaftalerne, er det vigtigt at kende kompetenceaftalen.”

Hvorfor er det fedt at rådgive statens arbejdspladser om kompetenceudvikling?

Kirsten: ”Organisationsudvikling har altid ligget mit hjerte nær. At skabe gode forhold og gode vilkår, så arbejdspladser og mennesker kan udvikle sig, giver så meget mening.”

Katja: ”Enig. Det er så fedt at se, at det man gør, det gør en forskel. At man kan spille en beskeden rolle i udviklingen af andre. Det er et privilegium!”

Kontakt

Vil I arbejde mere strategisk med kompetenceudvikling på jeres arbejdsplads? Så få hjælp af Kompetencesekretariatet. Vores tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Kirsten Lotze
Chefkonsulent
Obs