Menu
Søg

Hold konsulentudgifterne nede – få fuldt finansieret rådgivning

Alle Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret gennem den statslige overenskomst. Få et overblik over vores rådgivningstilbud til statens arbejdspladsser og faglige organisationer.

Konsulent fra Kompetencesekretariatet holder oplæg på statslig arbejdsplads
"

Jeg synes, at vi har været vildt godt hjulpet af Kompetencesekretariatet. I forhold til alt det, vi har haft brug for at få sat i gang.

– Lene Kvist, direktør for SOSU Nord

SOSU Nord har bl.a. fået rådgivning om arbejdspladsens kompetencestrategi og udvikling af et koncept for deres gruppe- og medarbejderudviklingssamtaler. Læs hele interviewet.

Kompetencesekretariatet tilbyder et bredt udvalg af rådgivningsydelser, som alle er finansieret gennem den statslige overenskomst. Derfor skal hverken faglige organisationer eller statslige arbejdspladser betale, når de får hjælp af vores konsulenter til at gennemføre workshops, inspirationsmøder, sparring eller gør brug af værktøjer til selvhjælp.

Vores rådgivningsydelser er målrettet hele arbejdspladsen eller grupper og afdelinger af den.

Ingen quickfix

Vi tror ikke på kompetence-ambulancen og hurtige løsninger, der imødekommer alle udfordringer. Vi tror på det seje, strategiske træk til udviklingskoncepter, hvor arbejdspladsens overordnede pejlemærker viser vejen for den enkelte medarbejders udvikling.

Med mere end 20 års erfaringer fra rådgivning af statslige arbejdspladser, så kender vi vores sektor. Vi ved, at det er de færreste løsninger, der passer til alle de mangfoldige arbejdsopgaver, vilkår og behov for kompetenceudvikling.

Vores rådgivende konsulenter hjælper jer derfor på vej til at hjælpe jer selv.

Brug os fx til at facilitere workshops, oplæg eller sparring om kompetenceudvikling. Det kan fx være inden for områder såsom:

  • Hjælp til at understøtte SU’s arbejde med kompetenceudvikling
  • Hjælp til at formulere og systematisere kompetenceudviklingen ud fra arbejdspladsens strategi
  • Hjælp til medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
  • Hjælp til gruppeudviklingssamtaler (GRUS)
  • Hjælp til at evaluere og/eller få det maksimale ud af de igangværende kompetenceforløb

Læs om typiske rådgivningssituationer, og hent de redskaber, vi har udviklet til hver situation:

Målgrupper og form

Vores målrettede rådgivningsydelser er forbeholdt og fuldt finansieret for:

  • Statslige arbejdspladser og selvejende institutioner. Det vil sige arbejdspladser, der er omfattet af en statslig overenskomst
  • Faglige organisationer.

De bedste løsninger bliver skabt i et involverende og forpligtende samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Derfor tager vores rådgivning ofte udgangspunkt i arbejdspladsens samarbejdsudvalg, hvor både medarbejdere og ledelse er repræsenteret.

Vores rådgivning foregår dels som hjælp til selvhjælp via den viden og de redskaber, vi stiller til rådighed på vores hjemmeside, dels som rådgivning fra vores konsulenter. Alt efter rådgivningsopgaven, så kan den foregå virtuelt eller fysisk på jeres eller vores arbejdsplads i København.

Alle Kompetencesekretariatets rådgivningstilbud udspringer af emner, der er nævnt i Aftalen om kompetenceudvikling – Kompetenceaftalen.

Skræddersyer rådgivning til jer

Vi skræddersyr altid rådgivningen til den enkelte arbejdsplads. For at forstå arbejdspladsens behov for kompetenceudvikling, starter en rådgivning altid med, at vi hjælper arbejdspladsen med at få kortlagt de aktuelle forhold, der har relevans for kompetenceudviklingen. Ingen rådgivninger er derfor ens.

Vi hjælper også arbejdspladser med at udvikle på nuværende udviklingskoncepter eller helt nye tilgange til kompetenceudvikling.

3 faser i rådgivningen

Vores rådgivning følger et forløb, fra henvendelse, afklaring og til den endelige ydelse.

En figur hvorpå der står:  Henvendelse: Arbejdsplads henvender sig med et behov, udfordring eller problem  Afklaring: Afklaringsmøde med arbejdspladsen for sammen at finde frem til den rette ydelse og proces  Ydelse: Løbende sparring og rådgivning med fx HR, projektgruppe mv Gennemføre og facilitere workshops Afholde inspirations-møder Give feedback på arbejdspladsens koncepter og processer

Klik på figuren for at se den i stor størrelse.

Hjælp til selvhjælp via hjemmesiden

Alle vores rådgivningsredskaber ligger frit tilgængeligt på vores hjemmeside. De er så brugervenlige, at de kan anvendes som hjælp til selvhjælp – evt. suppleret af telefonisk vejledning fra os.

Samtlige redskaber og metoder er konceptuafhængige. Det betyder, at de er designet så fleksibelt, at de kan tilpasses enhver arbejdsplads og dets forskellige igangværende koncepter og forskelligartede indsatser for kompetenceudvikling.

Værktøjerne på hjemmesiden udskiftes, opdateres og justeres løbende, så de bygger på vores nyeste viden og erfaringer.

Inspirationsoplæg og videndeling

Parallelt med vores tilbud om rådgivningsydelser og værktøjer, så indbyder vi ofte til åbne inspirationsmøder.

På møderne deler vi viden og erfaring om forskellige temaer inden for kompetenceudvikling. Her faciliterer vi, at deltagerne fra forskellige arbejdspladser deler deres viden og praktiske erfaringer om kompetenceudvikling, ligesom vores redskaber, modeller og tilbud præsenteres.

Der er i øjeblikket ikke planlagt flere inspirationsmøder, men følg linket nedenfor og se eksempler på tidligere arrangementer. Følg med i vores nyhedsbrev og få besked, når der er nye inspirationsmøder på vej.

Kontakt

Kontakt en af vores rådgivende konsulenter og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Kirsten Lotze
Chefkonsulent
Jeanne Nørreskov Karup
Specialkonsulent
Sarah Rettig Hovmand
Specialkonsulent

Obs