Menu
Søg

Fælles medarbejderforberedelse til MUS – inspirationsspørgsmål

Ti spørgsmål, der kan bruges til fælles MUS-forberedelse for medarbejdere.

Mere viden

Prøv MUS-hjulet, der i otte trin sørger for, at I får det hele med. Både før, under og efter MUS.

  1. Hvad betyder arbejdspladsens strategi og mål for MUS?
  2. Hvordan spiller strategien ind på de enkelte afdelinger, kontorer eller lign.?
  3. Hvordan bidrager den enkelte medarbejder til opfyldelse af mål og strategi?
  4. Hvordan kan vi som medarbejdere bidrage til en god MUS?
  5. Hvad der er det vigtigste, jeg gerne vil have ud af min kommende MUS?
  6. Hvad skal der til, for at vi oplever samtalen som ikke bare ”snak”, men et reelt aktivt redskab til udvikling af medarbejderne og arbejdspladsen?
  7. Hvilke emner mener vi, det er vigtigt at få drøftet i samtalen?
  8. Er der særlige fokusområder, der er relevante at tage op til MUS i alle afdelinger på arbejdspladsen?
  9. Hvordan kan samtalen understøtte bedre trivsel og arbejdsglæde?
  10. Har vi nogle gode råd/ønsker/anbefalinger til vores leder i forbindelse med MUS?

For at få det optimale ud af MUS, skal der ikke blot være fokus på at få en ’god samtale’, men i høj grad også den gode forberedelse og den gode opfølgning. Der bør i alle faser være et strategisk fokus, som sikrer, at samtalen har relevans for arbejdspladsens overordnede mål – samtidig med at den bidrager til den enkelte medarbejderes employability.

Katja Munkholm Nielsen
Chefkonsulent
Kirsten Lotze
Chefkonsulent

Obs