Menu
Søg

Sekretariatschef til Kompetencesekretariatet

Driftssikker sekretariatschef der brænder for udvikling af statens arbejdspladser søges til Kompetencesekretariatet

Ludobrikker - hvor en brik står foran en gruppe brikker
Unsplash.com

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg søger ny sekretariatschef til de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling i staten, Kompetencesekretariatet. Sekretariat er med til at sikre kompetenceudvikling af statens ca. 195.000 ansatte.

Om Kompetencesekretariatet og den partsfælles kompetenceindsats i staten

Kompetencesekretariatets hovedopgave er at drive Den Statslige Kompetencefond, der fremmer og understøtter de statslige arbejdspladsers kompetenceudviklingsindsats og sikrer de ansatte et øget kompetenceniveau gennem økonomisk støtte til individuel kompetenceudvikling. Fonden støttede i seneste overenskomstperiode kompetenceudvikling af mere end 4.000 statsansatte. Samlet er der afsat ca. 172 millioner til støtte i den kommende overenskomstperiode.

Herudover arbejder Kompetencesekretariatet på at styrke arbejdet med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser. Rådgivning og videndeling om kompetenceudvikling med udgangspunkt i Aftale om Kompetenceudvikling er et centralt led i dette.

Opgaver

Sekretariatschefen har ansvaret for at sikre, at Kompetencesekretariatet løbende arbejder effektivt, selvstændigt og målrettet med de opgaver, som parterne i fællesskab finder af væsentlig betydning i arbejdet med kompetenceudvikling i staten. Sekretariatschefen er med til at sætte retning for arbejdet med kompetenceudvikling i staten og skal sikre, at Kompetencesekretariatet fortsat er en effektiv organisation med engagerede medarbejdere.

I overenskomstperioden 2021-2024 har parterne prioriteret flere indsatsområder på tværs af faggrupper, som Kompetencesekretariatet har en stor rolle i at få udfoldet og implementeret. Det vedrører bl.a. styrket brug og udbytte af systematisk og strategisk tilgang til kompetenceudvikling på de statslige arbejdspladser samt en indsats for at fremme seniorers muligheder for kompetenceudvikling.

Hertil kommer indsatser for OAO-fondsområderne vedrørende ”fra ufaglært til faglært” og ”almen kvalificering – bedre til ord, tal og it”.   

Sekretariatschefen refererer til en partsfælles styregruppe og har personaleansvaret for Kompetencesekretariatets medarbejdere.

Ansøgning

Ansøgning med CV og eventuelle bilag skal sendes via statens e-rekrutteringssystem (HR-Manager) senest 14. april 2021.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Personen

Parterne lægger vægt på, at den nye sekretariatschef har:

  • politisk tæft og erfaring med at implementere mål og strategier
  • forståelse for og kan navigere i partssamarbejdet
  • kendskab til den danske model fra centralt til decentralt niveau
  • erfaring med rådgivning og interesse for kompetenceudvikling
  • gode samarbejdsevner
  • ledelsesmæssig erfaring.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske på vilkår svarende til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Stillingen ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår. Ansættelsesområdet er Kompetencesekretariatet.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Lone Bekker Henrichsen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på mobil 35 27 11 06 eller sekretariatschef Henrik Højrup, Centralorganisationernes Fællesudvalg på mobil 30 29 76 81

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Sekretariatet er beliggende i Kristen Bernikows Gade 4, 4. sal, 1105 København K.

Obs