Menu
Søg

Sæt ord på udviklingen med Kompetencedialogen

Med værktøjet Kompetencedialogen kan I starte en god dialog omkring behov og ønsker til kompetenceudviklingen på jeres arbejdsplads. Kompetencedialogen indebærer to workshops – én i samarbejdsudvalget og én til medarbejdere og ledere.

Når I skal i gang med at udforme en strategi, eller hvis I skal opdatere en eksisterende, er det vigtigt at inddrage både ledere og medarbejdere. Det er ikke på alle arbejdspladser, at kompetenceudvikling er et naturligt samtaleemne. Med vores værktøj Kompetencedialogen får I hjælp til at engagere samarbejdsudvalget, ledere og medarbejdere i en dialog om, hvordan I fremover skal arbejde med kompetenceudvikling. 

Ved at inddrage alle i arbejdet skaber I ejerskab omkring udviklingen, og det styrker både motivationen og effekten af kompetenceudviklingen. Det kan du læse mere om her. 

Kompetencedialogens to elementer 

Ved at bruge Kompetencedialogen sørger I for, at alle bliver hørt, inden I taget fat på arbejdet med kompetenceudvikling. For at sikre at den proces foregår effektivt, består værktøjet her af to workshops: Én i Samarbejdsudvalget og én til medarbejdere og leder i fællesskab. 

Workshop 1 til kompetencestrategi

Workshop 1 sætter fokus på en dialog i samarbejdsudvalget (SU) om indsatsområder og principper for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen set i forhold til arbejdspladsens opgaver, strategiske mål, vilkår og udfordringer. Resultatet er input til en kompetencestrategi.

Hent det samlede materiale til workshop 1 i en zip-fil via linket nedenfor – lige til at printe i stort format.

Workshop 2 til gruppeudvikling (GRUS)

En gruppeudviklingssamtale er en samtale mellem en leder og en gruppe medarbejdere med fokus på gruppens samlede kompetencer og behov for udvikling. Gruppens drøftelser og aftaler kan samles i en gruppeudviklingsplan, som indeholder hele gruppens udvikling. I kan bruge planen til at igangsætte og følge op på gruppens fælles initiativer.

Gruppeudviklingssamtalen og -planen er et godt redskab til at skabe sammenhæng mellem arbejdspladsens mål og den enkelte medarbejders kompetencer og udvikling. Kompetencedialogens del 2 hjælper jer i gang med en gruppeudviklingssamtale og med at få udarbejdet en gruppeudviklingsplan.

Vi har samlet alt materialet til Kompetencedialogens workshop i en zip-fil.

Med Kompetencedialogens del 2 kan I skabe en struktureret samtale og proces for gruppen. Redskabet inviterer til drøftelser, som afdækker og imødekommer jeres kompetenceudviklingsbehov. Drøftelserne sker i tre trin:

1. Fælles afklaring af mål og indsatser 

I gruppen starter I med at drøfte, om arbejdspladsens strategiske mål er særligt relevante for jeres opgaver, og om målene har betydning for jeres fælles udvikling. Det kan fx være mål i arbejdspladsens strategi, resultatkontrakt eller lignende. Hvis arbejdspladsen har formuleret nogle særlige indsatsområder i en kompetencestrategi, vil det også være relevant, at I drøfter deres betydning for jer.

I drøfter også, om der er ændringer på vej, som har betydning for jeres opgaveløsning. Drøftelsen giver jer en fælles afklaring af, hvad jeres vigtigste mål og indsatser i den kommende periode er.

2. Afdækning af behov

I fortsætter med at afdække, hvilke udviklingsbehov I har i forhold til jeres vigtigste mål og indsatser. Det kan være, at I har behov for at udvikle nogle faglige, organisatoriske eller almene kompetencer for at kunne indfri jeres samlede mål.

3. Konkretisering af aktiviteter

Til sidst drøfter I, hvordan de kompetencebehov I har formuleret, kan indfries. Drøft hvorvidt, der skal sættes et eller flere kompetenceudviklingsforløb i gang for hele eller dele af gruppen.

Kompetenceudviklingsforløbene kan både bestå af efter- og videreuddannelse og kurser samt af interne aktiviteter som fx seminarer, workshops mv. I skal derudover forholde jer til, hvordan I som gruppe kan nå jeres mål for kompetenceudvikling.

Når I er færdige, samler I drøftelserne i en gruppeudviklingsplan. Herefter kan de forskellige aktiviteter, I har planlagt for gruppen, sættes i gang.

Kom i gang 

Det tager ca. en halv arbejdsdag at gennemføre workshoppen.  Det er også muligt at dele workshoppen op i flere bidder, hvis det fungerer bedre for jer.

Næste skridt 

Brug gruppeudviklingsplanen som udgangspunkt for de individuelle medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Planen kan nemlig bidrage til at skabe sammenhæng mellem arbejdspladsens mål, gruppens mål og de individuelle aktiviteter.

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Har I besluttet jer for at gå i gang med at styrke jeres gruppeudviklingssamtaler? Så kan I få hjælp og sparring hos Kompetencesekretariatets konsulenter.

Vi tilbyder direkte rådgivning, som er skræddersyet jeres arbejdsplads og udfordringer. Vi tilbyder sparring og rådgivning, både fysisk, telefonisk og online. Vi holder også gerne oplæg og faciliterer drøftelser hos jer eller hos os. Ingen arbejdspladser er ens, og derfor tager vi altid udgangspunkt i den situation, I står i lige nu. På den måde hjælper vi jer videre med jeres kompetenceudvikling.

Husk, at Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Læs mere og book os til en rådgivning.

Kirsten Lotze
Chefkonsulent
Katja Munkholm Nielsen
Chefkonsulent

Obs