Menu
Søg

Sæt ord på udviklingen med Kompetencedialogen

Med værktøjet Kompetencedialogen kan I starte en god dialog omkring behov og ønsker til kompetenceudviklingen på jeres arbejdsplads. Kompetencedialogen indebærer to workshops – én i samarbejdsudvalget og én til medarbejdere og ledere.

Når I skal i gang med at udforme en strategi, eller hvis I skal opdatere en eksisterende, er det vigtigt at inddrage både ledere og medarbejdere. Det er ikke på alle arbejdspladser, at kompetenceudvikling er et naturligt samtaleemne. Med vores værktøj Kompetencedialogen får I hjælp til at engagere samarbejdsudvalget, ledere og medarbejdere i en dialog om, hvordan I fremover skal arbejde med kompetenceudvikling. 

Ved at inddrage alle i arbejdet skaber I ejerskab omkring udviklingen, og det styrker både motivationen og effekten af kompetenceudviklingen.

Kompetencedialogens to elementer 

Ved at bruge Kompetencedialogen sørger I for, at alle bliver hørt, inden I taget fat på arbejdet med kompetenceudvikling. For at sikre at den proces foregår effektivt, består værktøjet her af to workshops: Én i Samarbejdsudvalget og én til medarbejdere og leder i fællesskab. 

Workshop 1 til kompetencestrategi

Workshop 1 sætter fokus på en dialog i samarbejdsudvalget (SU) om indsatsområder og principper for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen set i forhold til arbejdspladsens opgaver, strategiske mål, vilkår og udfordringer. Resultatet er input til en kompetencestrategi.

Hent det samlede materiale til workshop 1 i en zip-fil via linket nedenfor – lige til at printe i stort format.

Workshop 2 til gruppeudvikling (GRUS)

En gruppeudviklingssamtale er en samtale mellem en leder og en gruppe medarbejdere med fokus på gruppens samlede kompetencer og behov for udvikling. Gruppens drøftelser og aftaler kan samles i en gruppeudviklingsplan, som indeholder hele gruppens udvikling. I kan bruge planen til at igangsætte og følge op på gruppens fælles initiativer.

Gruppeudviklingssamtalen og -planen er effektive redskaber til at skabe sammenhæng mellem arbejdspladsens mål og den enkelte medarbejder.

Kompetencedialogens del 2 hjælper jer i gang med at afholde en gruppeudviklingssamtale og udarbejde en gruppeudviklingsplan.

Vi har samlet alt materialet til Kompetencedialogens workshop 2 i en zip-fil.

Kompetencedialogens del 2 hjælper jer med at opbygge en struktureret samtale, som kan afdække og imødekomme gruppens kompetenceudviklingsbehov. Drøftelserne sker i tre skridt.

1. Fælles afklaring af mål og indsatser 

Gruppen starter med at drøfte, hvilke af arbejdspladsens strategiske mål, der har særlig relevans for gruppens opgaver, og om hvorvidt disse mål har direkte betydning for gruppens udvikling. Hvis arbejdspladsen har fastsat nogle særlige indsatsområder i en kompetencestrategi, vil disse også være relevante at inddrage.

Gruppen kan også med fordel drøfte, om der er ændringer på vej, som har betydning for gruppens opgaveløsning. Drøftelsen giver gruppen en fælles afklaring af, hvad gruppens vigtigste mål og indsatser er i den kommende periode.

2. Afdækning af behov

Gruppen fortsætter med at afdække, hvilke udviklingsbehov den har i forhold til de vigtigste mål og indsatser. Det kan være, at gruppen har behov for at udvikle nogle faglige, organisatoriske eller almene kompetencer for at indfri gruppens samlede mål.

3. Konkretisering af aktiviteter

Afslutningsvis drøfter gruppen hvordan de behov for kompetenceudvikling, de har talt sig frem til, kan indfries. Gruppen drøfter om der skal igangsættes et eller flere kompetenceudviklingsforløb for hele eller dele af gruppen. Kompetenceudviklingsforløbene kan dels bestå af efter- og videreuddannelseskurser, dels af interne aktiviteter som fx seminarer, workshops mv. Gruppen skal også forholde sig til, hvordan selve målet med kompetenceudviklingen kan indfries.

Drøftelserne samles i en gruppeudviklingsplan, hvorefter de forskellige aktiviteter kan sættes i gang.

Kom i gang 

Det tager ca. en halv arbejdsdag at gennemføre workshoppen. Det er også muligt at dele workshoppen op i flere bidder, hvis det fungerer bedre for jer.

Næste skridt 

Brug gruppeudviklingsplanen som udgangspunkt for de individuelle medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Planen kan nemlig bidrage til at skabe den vigtige sammenhæng mellem arbejdspladsens overordnede mål, gruppens mål og de individuelle aktiviteter. 

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Har I besluttet jer for at gå i gang med at styrke jeres gruppeudviklingssamtaler? Så kan I få hjælp og sparring hos Kompetencesekretariatets konsulenter.

Vi tilbyder direkte rådgivning, som er skræddersyet til jeres arbejdsplads og udfordringer. Vi tilbyder sparring og rådgivning, både fysisk, telefonisk og online. Vi holder også gerne oplæg og faciliterer drøftelser hos jer eller hos os. Ingen arbejdspladser er ens, og derfor tager vi altid udgangspunkt i den situation, I står i lige nu. På den måde hjælper vi jer videre med jeres kompetenceudvikling.

Husk, at Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Læs mere og book os til en rådgivning.

Kirsten Lotze
Chefkonsulent
Sarah Rettig Hovmand
Konsulent

Obs