Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Nye indsatser, nye kompetencer: Kompetenceudvikling for Rigspolitiets AC’ere

For at styrke sine strategiske indsatsområder og løfte deres AC’ere til nye højder, har Rigspolitiet de sidste fem år gennemført et omfattende udviklingsprojekt for AC’ere. Det har styrket medarbejdernes muligheder for en mere systematisk kompetence- og karriereplanlægning. Fællestillidsmand Per-Martin Petersen og centerchef Niels Bostrup ser tilbage på et spændende forløb, der har gjort AC’erne mere strategiparate.

Politiets logo på en rude
Foto: Rigspolitiet

En ny race  

”For 15 år siden var stort set al Politiets personale i lyseblå skjorter, og alt fra IT og analyse til budgetter og samfundsfaglig analyse blev varetaget af det uniformerede personale. Men efter Rigspolitireformen i 2008 skulle der hives nye kompetencer ind, og AC’erne blev en ny race i Rigspolitiet. Særligt de sidste fem år er der kommet flere og flere AC’ere til”, fortæller Per-Martin.

Men Politiets almindelige efteruddannelsesaktiviteter er naturligt nok målrettet de blå skjorter, og passer derfor ikke til AC-gruppens vidt forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og kompetenceudviklingsbehov. Derfor besluttede Rigspolitiets Samarbejdsudvalg i 2016 at igangsætte et omfattende kompetenceudviklingsprojekt for AC’erne.

To betjente går ned ad gaden i Allinge

Af Rigspolitiets 16.642 ansatte er 1.034 i faggruppen af akademikere. Det fremgår af Rigspolitiets HR-nøgletal fra januar 2021.

Et strategisk sigte  

”Projektet havde fokus på at koble kompetenceudviklingen til organisationens overordnede strategi”, fortæller Niels:

”Vi gennemførte derfor tidligt i projektforløbet et par seminarer, hvor en større gruppe af vores AC-medarbejdere deltog. Ud over at få konkrete input til projektets udviklingsarbejde var målet med disse seminarer at inddrage AC’erne i, hvad det er for en strategi, som de kommende år vil være styrende for Politiets udvikling.”

For at styrke det strategiske perspektiv var topledelsen ved projektets begyndelse tæt koblet til projektets seminarer og kurser, hvor topledelsen kunne koble aktiviteter og strategi sammen. Ledelsens rolle har hele tiden været at sætte det store mål op ved at fortælle os om det strategiske sigte, og hvad der blev forventet”, fortæller Per-Martin.

Kommunikation og projektledelse

Økonomer, jurister, sociologer, kommunikationsfolk og ingeniører. Rigspolitiets AC’ere udgør en endog meget bred vifte af fagligheder. Udviklingsprojektets kurser skulle dække dem alle, hvorfor det blev besluttet at fokusere særligt på udviklingen af nogle generelle kompetencer under overskrifterne kommunikation og projektledelse:

”Projektet har handlet meget om, hvordan man formidler sin faglighed, arbejder tværfagligt og leder projekter. Og mødeledelse, projektledelse og grafisk facilitering har været nogle af de mest populære kurser.”

Niels fortæller, hvordan kompetenceløftet har gjort, at AC’erne har øget deres værdi på arbejdsmarkedet – deres employability:

”I forbindelse med projektet var der en dygtig AC-medarbejder, der skiftede job fra vores nationale efterforskningsenhed til PET”, fortæller Niels:

”Det var selvfølgelig ærgerligt for os, men det gjorde mig samtidig enormt glad, for det viste mig, at vi har løftet vores medarbejdere til et niveau, der gør dem attraktive for andre – og sådan skal det være.” 

”Vi er blevet strategiparate”

Ifølge både Per-Martin og Niels har der været stor begejstring og tilslutning til projektets aktiviteter, der har bidraget til nye muligheder for AC’erne.

”Men allervigtigst er det, at vi er blevet mere strategiparate”, siger Per-Martin:

”Projektet har klædt os på til at indtræde i Politiets mange projekter. Som følge af den nye flerårsaftale er der ca. 80 nye initiativer på bedding, og dette kompetenceløft gør, at vi kan komme mere på banen, træde mere i karakter.”

Hvis Niels og Per-Martin skulle pege på én ting, der kunne have været bedre, peger de begge på HR-partnernes rolle:

”De burde have spillet en større rolle”, siger Niels: ”Projektet ville have haft gavn af, at vi havde trukket meget mere på deres ekspertise. Det ved vi til næste gang!”

Ny kriminalitet, nye kompetencer

Udviklingsprojektet er slut, men kompetenceudviklingen for AC’ere lever i bedste velgående i Rigspolitiet. I øjeblikket retter den sig bl.a. mod den mere og mere udbredte digitale kriminalitet, hvor folk bliver snydt for penge på nettet, fx via phising mails, hacking og identitetstyveri.

Rigspolitiet har nedsat en ny efterforskningsenhed til denne type kriminalitet – og for at varetage de opgaver, der ligger heri, er det vigtigt, at AC’ernes kompetencer udvikles og tilpasses, fortæller Per Martin:

“IT-kriminalitet er et fokusområde for Politiet, da det er et kriminalitetsområde, der i disse år eksploderer, og hvor Politiets viden om kriminalitet supplereret med AC’ernes viden om IT, analyser og forebyggelse gør, at Politiet gradsvist bliver bedre til også at håndtere et sådan kriminalitetsområde lidt firkantet sagt.”

Obs
Skjul nyheder