Menu
Søg

Styrk samarbejdet med Teamunivers

I værktøjet Teamunivers har vi samlet en guldgrube af anbefalinger, viden, test og cases, som kan hjælpe jer med at udvikle samarbejdet i jeres grupper/teams.

Evnen til at samarbejde er en kompetence, som vi hele tiden kan udvikle og forbedre. Gode rammer er essentielt for samarbejdet i mindre grupper/teams og giver både bedre opgaveløsning og øget trivsel. Teamuniverset hjælper jer i gang med at styrke jeres samarbejde.

teamunivers.dk finder I en samlet udviklingspakke: Seks cases fra statslige arbejdspladser, 20 procesværktøjer, teori og en test, der kan vise jeres styrker, udviklingsområder og give forslag til, hvordan I herudfra kan gribe kompetenceudviklingen an.

Sådan hjælper Teamunivers

Med test, værktøjer og viden giver Teamuniverset jer et indblik i, hvad og hvordan I kan forbedre arbejdet i teams. Det er opbygget, så alle teams selv kan gå til det, men i nogle tilfælde kan det være en fordel at få hjælp af en procesleder. Det er dog vores erfaring, at processer, som teams selv sætter gang i ofte giver det største udbytte.

Teamunivers består af 4 overordnede elementer

1

Temperaturmålingen

Temperaturmålingen er en test og en stifinder, der giver jer et indblik i jeres styrker og hvad I kan gøre for at blive bedre. I får stillet i alt 16 udsagn, I skal forholde jer til ved at svare på i hvor høj grad udsagnet stemmer overens med jeres hverdag. Når I har besvaret alle udsagn, får I en tilbagemelding med forslag til handlinger og øvelser til at komme videre.

2

Procesværktøjer

Procesværktøjer er værktøjskassen, hvor I finder Teamuniversets 20 procesværktøjer og øvelser. Hver øvelse er udvalgt og tilpasset til de forskellige udfordringer, der kan opstå i et samarbejde. Øvelserne er beskrevet med formål, procesbeskrivelse og et estimat over, hvor lang tid øvelsen tager.

3

Cases

Vores cases giver jer et indblik i, hvordan seks statslige arbejdspladsers har udviklet deres samarbejde. Her kan I finde inspiration og lære af andre. Alle projekterne var støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser.

4

Teori

Teorien er Teamuniversets bagtæppe, hvor vi præsenterer forskellige teoretiske indsigter om at arbejde i grupper/teams. Der er desuden henvisninger til relevant litteratur. Får du lyst til at grave et spadestik dybere i udviklingsarbejdet, kan du hente hjælp her.

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Teamuniverset er designet, så I selv kan gå i gang med at udvikle jeres samarbejde.

Hvis I hellere vil have rådgivning og workshops med fokus på jeres gruppeudvikling og samarbejde, så hjælper vi jer i gang. Alle Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret gennem den statslige overenskomst.

Kontakt

Kirsten Lotze
Chefkonsulent

Obs