Menu
Søg

Værktøjer som ofte indgår i rådgivningen

Her finder du en oversigt over alle vores værktøjer

Kompetenceløftet

Et e-læringsmodul, som på en hurtig, nem og sjov måde, guider dig igennem Kompetenceaftalen.

TIL

Den enkelte, særligt SU-medlemmer som gerne vil styrke deres viden om kompetenceudvikling og Kompetenceaftalen.

Kompetencetjekket

Et online dialogværktøj, som guider jer til en styrket dialog i samarbejdsudvalget om jeres arbejdsplads’ kompetenceudviklingsindsats.

TIL

SU, MIO eller kompetenceudvalg.

Kompetencefokus

Et online dialogværktøj, som guider jer til en styrket dialog i mellem ledere og medarbejdere om jeres kompetenceudvikling i afdelingen, gruppen eller på hele arbejdspladsen.

TIL

Ledere og medarbejdere på hele arbejdspladsen, i afdelingen, gruppen eller teamet.

Kompetencedialogen – workshop 1: Kompetencestrategi

Et dialogværktøj, der via dialog fører jer til en kompetencestrategi.

TIL

SU eller MIO.

Kompetencedialogen – workshop 2: Gruppeudviklingssamtale (GRUS)

Et dialogværktøj, der via dialog fører jer til en gruppeudviklingsplan.

TIL

Afdelinger, grupper og teams, der gennemfører GRUS eller gerne vil i gang med det.

GRUS-O

Et dialogbaseret værktøj, der fører jer igennem et orienteringsløb til en god gruppeudviklingsproces, der ender ud med en fælles udviklingsplan for gruppen. Fokus er på samarbejde og trivsel samt de organisatoriske rammer, som gruppen agerer inden for i det daglige.

TIL

Afdelinger, grupper og teams, der gerne vil styrke samarbejde og relationer.

Dialogkort (7 stk.)

Om strategisk kompetenceudvikling, som kan hjælpe til en konstruktiv dialog om kompetenceudvikling på jeres arbejdsplads.

TIL

I SU, i afdelinger, grupper og teams.

MUS-kompasset

Guide til medarbejderudviklingssamtalen samt forberedelse, opfølgning og udviklingsplan.

TIL

Ledere og medarbejder.

MUS-testen

Sætter spot på de områder, hvor jeres arbejdsplads med fordel kan styrke MUS.

TIL

Arbejdspladsen, afdelinger, grupper og teams.

MUS-hjulet

Hjælper jer i gang med at optimere jeres proces med MUS. Uanset om I skal til at lægge en ny strategi for samtalerne eller blot vil justere på detaljerne, kan I finde inspiration og rådgivning i MUS-hjulet.

TIL

SU, MIO, Kompetenceudvalg og ledere.

MUS-designeren

Den hurtigste vej til at få en god spørgeramme til MUS-samtalen. Vælg de spørgsmål, der passer bedst til jer, gem dem og send eller print dem ud.

TIL

SU, MIO, Kompetenceudvalg og ledere.

Læringsmiljø-test

Bidrager til at sætte fokus på jeres læringsmiljø og de områder der med fordel kan styrkes.

TIL

Arbejdspladsen, afdelinger og grupper/teams.

Kompetenceafklaring

3 koncepter på hhv. individ, gruppe og arbejdspladsniveau. En proces, der bidrager til at medarbejdernes fremtidige udviklingsbehov tager afsæt i de strategiske mål.

TIL

Den enkelte, SU, ledere, grupper, afdelinger og teams eller hele arbejdespladsen.

Team-test

Bidrager til at sætte spot på de områder i jeres teamsamarbejde som med
fordel kan styrkes.

TIL

Afdelinger, teams og grupper.

Obs