Invitation til speciale/projektsamarbejde med Kompetencesekretariatet

Er du i gang med en videregående uddannelse inden for organisation, læring, HR, uddannelse eller lign., skal du læse med her. Kompetencesekretariatet arbejder med og for kompetenceudvikling af alle statens ansatte. Vi søger nu studerende til at indgå i et samarbejde med os.

Vi ønsker hele tiden at opdatere vores viden. Ved et samarbejde får vi friske øjne på vores processer og projekter, og I får noget konkret at arbejde med og dykke ned i. På den måde bliver et projekt- eller specialesamarbejde med Kompetencesekretariatet gensidigt værdiskabende.

Hvad kan vi tilbyde dig/jer?

Vi tilbyder en aktuel og konkret adgang til arbejdet med kompetenceudvikling i staten og stiller os til rådighed som sparringspartner under forløbet. Der vil være mulighed for at deltage som observatør på nogle af vores rådgivningsbesøg på statslige arbejdspladser, hvis det er relevant for opgaven.

Du/I kommer ikke til at fungere som arbejdskraft. Til gengæld forventer vi, at du/I er nysgerrige på og interesserede i at lære mere om kompetenceudvikling og brænder for, at både du og vi bliver klogere.

Om Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet varetager administrationen af Den Statslige Kompetencefond samt bistår statens arbejdspladser med rådgivning inden for kompetenceudvikling. Vores sekretariat er bemandet af ansatte med stor erfaring med og interesse for, hvordan kompetenceudvikling skaber værdi for både ansatte og arbejdspladser.

Vi har i arbejdet med kompetenceudvikling særligt fokus på strategisk kompetenceudvikling, livslang læring og anvendelse af forskellige læringsmetoder. Herunder indgår flere vigtige temaer, som vi er optaget af at få mere viden om:

  • SU’s rolle i udviklingen af kompetenceudviklingsstrategier, og hvordan der skabes værdi med kompetenceudviklingsstrategier på både store og små arbejdspladser
  • Fremme af kompetenceudviklingskultur på store og små arbejdspladser, og hvordan der skabes størst og bedst mulig værdi af kompetenceudviklingsaktiviteter for både den enkelte medarbejder og arbejdspladsens mål og opgaver 
  • Sikringen af livslang læring samt hvilke mønstre der tegner sig for kompetenceudvikling gennem hele (arbejds)livet
  • Alternative tilgange til kompetenceudvikling f.eks. i relation til brugen af digitale læringsmetoder

Dit problemfelt skal gerne være inden for et af ovenstående temaer.

Lad os høre om din projektidé

Hvis det lyder som noget for dig/jer, så send os din/jeres idé til projekt eller speciale til njo@kompetenceudvikling.dk, og vi vender tilbage om mulighederne.

Husk at gøre dig/jer nogle overvejelser om, hvad det er du kan og gerne vil og fortæl os om det. Det gør det nemmere at vurdere, om vi er et godt match.

Frist for tilbagemelding: 18.05.2020