Jens Henning Ravnsmed

Titel: 
Fondsrådgiver (Chefkonsulent)
Telefon: 
33 18 69 69 Direkte: 20 70 59 68

Hovedopgaver

 • Fondsrådgiver for Akademikerfondsgruppen i Den Statslige Kompetencefond
 • Rådgivning om kompetenceudvikling, herunder særligt inden for følgende områder:
 • Kompetenceudvikling generelt
 • Forandringsprocesser og omstillinger
 • Kompetencestrategi - herunder brug af Kompetencedialogen
 • Digitale kompetencer
 • MUS
 • Undervisningssektoren
 • Opfølgning på og faglig sparring med projekter
 • Kontaktperson til Samarbejdssekretariatet - www.samarbejdssekretariatet.dk, hvor jeg også er en del af underviserkorpset

 

Erfaringer

 • Chefkonsulent i SCKK, SCK og nu Kompetencesekretariatet siden 2008
 • Udviklings- og administrationschef i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), en fusion af Statsansattes Kartel (StK) og Det Kommunale Kartel (DKK) juni 2007- 2009 . Fra nov. 2008 -  dec. 2009 indstationeret i Statens Center for Kompetenceudvikling 
 • Souschef i sekretariatet i Statsansattes Kartel (StK), 2000-2007. Deltaget i de centrale forhandlinger med Finansministeriet om OK-fornyelser m.m. Medlem af en række udvalg i Statens Center for kompetenceudvikling samt medlem af SU-udvalget i tilknytning til Samarbejdssekretariatet.
 • Personalepolitisk konsulent i Statsansattes Kartel, 1997-2000
 • Formand for Dansk Teknisk Lærerforbund 1985-1997
 • Faglærer samt tillidsrepræsentant på Metalindustriens Fagskole, 1978-85

 

Uddannelse

 • Master i offentlig ledelse på Syddansk og Aarhus Universitet, 2014 og fra 2017 censor ved uddannelsen
 • Assessoropdatering Excellencemodellen 2010 EFQM, Center for Ledelse 2011
 • CAF External Feedback Actor - European Institure of Public administration EIPA www.eipa.eu
 • Assessoruddannelse. Foretage bedømmelse (assessment) efter EFQM - Excellencemodellen - Dansk International Efteruddannelse DIEU 2001
 • Erhvervspædagogikum fra Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1984
 • Cand. scient. i kulturgeografi og dansk fra Københavns Universitet, 1982