Kirsten Lotze

Titel: 
Chefkonsulent
Telefon: 
33 18 69 69 Direkte: 20 92 16 99

Hovedopgaver

Rådgivning og formidling om kompetenceudvikling, herunder særligt inden for følgende områder:

 • Strategisk og systematisk kompetenceudvikling
 • Motivation til deltagelse i kompetenceudvikling
 • Brug af det offentlige videre- og efteruddannelsessystem
 • Håndtering af kompetenceudvikling i forbindelse med forandrings og omstillingsprocesser
 • Pædagogisk og didaktisk tilrettelæggelse af udviklingsforløb
 • SKAF området (politi, forsvar, kriminalforsorgen mv.)
 • CO10-fondspuljen i Den Statslige Kompetencefond
 • Ansvarlig for betjening af Politiets brancheudvalg

Facilitering af udviklingsprocesser:

 • I forbindelse med udarbejdelse af kompetencestrategi
 • Udvikling af koncepter og tilrettelæggelse af processer i forbindelse med MUS og GRUS
 • Teamudvikling
 • Anvendelse af Kompetencesekretatriatets værktøjer: Kompetencedialogen, Kompetencetjekket og Teamunivers

Erfaring

 • Udviklingskonsulent i Kompetencesekretariatet fra år 2000 – (tidligere Statens Center for Kompetenceudvikling -SCK)
 • Uddannelseskonsulent i ESU (Efteruddannelsesudvalget for statsligt uddannede)
 • Uddannelseskonsulent i Handels- og kontorfagenes efteruddannelses sekretariat
 • Gymnasielærer på Birkerød og Avedøre gymnasium
 • Konsulent i De danske Landboforeninger

Uddannelsesbaggrund

 • Master i voksnes læring og kompetenceudvikling, DPU Århus Universitet
 • Cand. mag i historie og Erhvervsøkonomi fra Københavns Universitet og CBS
 • HD i organisation
 • Assessortrænet i EFQM
 • Konsulentuddannelse