Kirsten Lotze

Titel: 
Chefkonsulent
Telefon: 
33 18 69 69 Direkte: 20 92 16 99

Hovedopgaver

 • Rådgivning og formidling om kompetenceudvikling
 • Rådgivning om brug af det offentlige videre- og efteruddannelsessystem
 • Rådgivning om kompetenceudviklings- og omstillingssprocesser
 • Rådgivning i forbindelse med igangsættelse af forsøgs-, udviklings- og læringsaktiviteter på arbejdspladsen, særligt i forbindelse med omstillingsprocesser
 • Rådgivning om brug af AMU-systemet, dets muligheder og anvendelse
 • Rådgivning om pædagogisk og didaktisk tilrettelæggelse af udviklingsforløb
 • Sekretariatsbetjening af SKAF-området
 • Rådgivning om udarbejdelse af projektbeskrivelser i forhold til ansøgning om støtte fra FUSA
 • Ansvarlig for betjening af Politiets brancheudvalg
 • Ansvarlig for betjening af Forsvarets brancheudvalg

 

Erfaring

 • Udviklingskonsulent i Statens Center for Kompetenceudvikling, nu Kompetencesekretariatet 2000+
 • Uddannelseskonsulent i ESU (Efteruddannelsesudvalget for statsligt uddannede)
 • Uddannelseskonsulent i Handels- og kontorfagenes efteruddannelses sekretariat
 • Gymnasielærer på Birkerød og Avedøre gymnasium
 • Konsulent i De danske Landboforeninger

 

Uddannelsesbaggrund

 • Cand. mag i historie og Erhvervsøkonomi fra Københavns Universitet og Handelshøjskolen i København
 • HD i organisation
 • Assessortrænet i EFQM
 • Konsulentuddannelse