Menu
Søg

Klagevejledning til Den Statslige Kompetencefond

Her finder du Den Statslige Kompetencefonds klagevejledning.

Du har som ansøger mulighed for at klage over en afgørelse.

Klager behandles af Kompetencesekretariatet, den relevante fondsgruppe eller af Kompetencesekretariatets styregruppe.

Inden klagen behandles af overenskomstparterne, skal Kompetencesekretariatet revurdere, om der er grundlag for at give dig hel eller delvis ret i din klage. Kan Kompetencesekretariatet ikke give dig medhold i din klage, sendes den sammen med begrundelsen for afgørelsen og revurderingen videre.

Hvis ansøgningen er behandlet af Kompetencesekretariatet, behandles klagen enten af fondsgruppen for Akademikerne, fondsgruppen for Lærernes Centralorganisation, fondsgruppen for Centralorganisationen af 2010 eller af fondsgruppen for Offentligt Ansattes Organisationer afhængigt af, hvilken fondsgruppe ansøgningen hører til.

Hvis ansøgningen er behandlet af én af de fire fondsgrupper, behandles klagen af Kompetencesekretariatets styregruppe.

Herudover kan der ikke klages over afgørelsen, da Kompetencesekretariatets styregruppe er øverste ledelse og paritetisk sammensat af medlemmer fra overenskomstparterne på statens område.

Klager indsendes til fond@kompetenceudvikling.dk inden fire uger efter, du har modtaget din afgørelse fra Den Statslige Kompetencefond.

Medlemmer af fondsgrupper og styregruppe

Se hvem der repræsenterer de statslige overenskomstparter i fondsgrupperne og styregruppen

Uddybende begrundelse

Ønsker du en uddybet begrundelse, kontakt da Kompetencesekretariatet på fond@kompetenceudvikling.dk eller telefon 33 18 69 69. Husk at opgive det ansøgningsID, som henvendelsen drejer sig om.

Obs