Kommer der noget ud af MUS?

De konkrete aktiviteter fører til nye kompetencer.
  • Bliver der udfyldt Impact Maps før kursustilmelding eller før iværksættelsen af konkrete læring-i-praksis-aktiviteter?
  • Er der en samtale mellem leder og medarbejder om forventet udbytte mm. før kursusstart eller før iværksættelsen af konkrete læring-i-praksis-aktiviteter?
  • Er der aftaler om, hvad der skal ske (planlægges) og hvornår efter kurset eller konkrete læring-i-praksis-aktiviteter?
  • Er der procedurer, der sikrer, at kursen bliver justeret, hvis tiltagene ikke virker, dvs. fører til nye kompetencer?
  • Hvem opdager det, hvem tager fat?

Gode råd:
Impact Map'et (Brinkerhoff) er et skema bestående af 4 spørgsmål, der kan bruges til en dialog om, hvad man (1) forventer at lære, (2) hvordan det lærte forhåbentlig vil ændre ens adfærd eller performance, (3) hvilke resultater det vil ændre eller skabe og (4) hvordan det understøtter strategiske mål. Det er ikke nødvendigt at udfylde skemaet eller skrive lange romaner, men der er en pointe i at bevæge sig fra "blot" at lære til også at bruge det nye lærte i praksis til at gøre noget andet og skabe andre resultater.

Lederen tager initiativer til at skabe rammer for læring i praksis (nye arbejdsopgaver, sidemandsoplæring, kollegial supervision, ændrede arbejds- og samarbejdsformer etc.). Det kan være en fordel at sætte "refleksion over læring" i system efter kurser og udviklingsaktiviter - ikke så der SKAL bruges mange timer eller dage på det, men så de rigtige bruger 5 minutter på det en gang i mellem - f.eks. i forbindelse med møder i den faste mødestruktur. Det øger transfer fra uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteterne.

Medarbejderen tager ansvar for at gribe de nye muligheder for læring i praksis – og husker at få læring ud af dem.

Klik her og kom tilbage til spørgsmålene.