Kommer der noget ud af MUS?

Medarbejderen oplever, at MUS understøtter tilliden og samarbejdet mellem medarbejder og ledere.
  • Hjælper MUS til at skabe forståelse for medarbejderens intentioner, situation, handlemuligheder og perspektiv?
  • Hjælper MUS med at skabe forståelse for lederens  intentioner, situation, handlemuligheder og perspektiv?
  • Bidrage MUS til, at leder og medarbejder bliver bedre til at samarbejde, hjælpe hinanden og realisere fælles intentioner

Gode råd:
MUS er grundlæggende en samtale om udvikling. Men samtidig er samtalen et møde og en koordinering mellem forskellige perspektiver til arbejdet, de konkrete opgaver og hvad der er vigtigt i den sammenhæng. Dermed rækker samtalen langt udover aftalen om eventuelle konkrete udviklingsaktiviteter.

MUS er således i sig selv en tillids- og samarbejdsskabende foranstaltning - eller har i hvert fald potentialet til at være det.

Det, der foregår i samtalen og ikke mindst måden, den foregår på, skal gerne være i nogenlunde værdimæssig overensstemmelse med den måde, det daglige samspil mellem leder og medarbejder foregår på. Ellers risikerer man, at MUS opleves som en til lejligheden iscenesat og dermed utroværdig imødekommenhed, der skaber skepsis i stedet for tillid.

Klik her og kom tilbage til spørgsmålene.