Kompetencedialogen - fra strategi til handling

Kompetencedialogen er et værktøj, der involverer samarbejdsudvalget, ledere og medarbejdere i en dialog om arbejdspladsens kompetenceudvikling. Læs mere og hent værktøjet.

Kompetencedialogen er let at bruge og hjælper jer godt på vej til en færdig kompetencestrategi og gruppeudviklingsplan (GRUS).

Dialogens formål er at involvere både medarbejdere og ledere i at udarbejde eller revidere arbejdspladsens kompetencestrategi. Men I kan også bruge dialogen til at afdække og imødekomme de konkrete kompetencebehov i fx en mindre gruppe på arbejdspladsen (afdeling, team, kontor mv.) i en gruppeudviklingsplan (GRUS).

En dialog i to dele

Workshop 1 (grøn) sætter fokus på en dialog i samarbejdsudvalget (SU) om indsatsområder og principper for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen set i forhold til arbejdspladsens opgaver, strategiske mål, vilkår og udfordringer. Resultatet er input til en kompetencestrategi.

Workshop 2 (grå) sætter fokus på dialog om gruppens kompetencebehov set i forhold til dens opgaver, mål og rammer. Desuden er der fokus på en uddybning og konkretisering af de ønskede kompetencer. Hvilke og hvor mange aktiviteter skal igangsættes og for hvilke målgrupper? Resultatet er input til en gruppeudviklingsplan.

Det tager ca. ½ arbejdsdag at gennemføre en samlet workshop. Det er muligt at lave en fleksibel tilrettelæggelse således at den enkelte

workshop fordeles over kortere forløb af eksempelvis 3 x 1 times forløb. Det er endvidere muligt på forskellig vis at ændre afviklingen helt (afkortes, forlænges eller gennemføres i mindre seancer) afhængig af den enkelte arbejdsplads behov.

Hent og print Kompetencedialogen

Kompetencedialogen er som nævnt opdelt i to workshops, hvor den første giver input til jeres kompetencestrategi og den anden giver input til gruppeudviklingsplanen.

I boksene til højre kan du hente de enkelte dele til dialoglen samt en facilitatorguide, der fortæller nærmere om gennemførelse af dialogen.

Det samlede materiale til Kompetencedialogen kan også hentes som zip-fil her

 

Bemærk at dialogkortene både er at finde i en printvenlig folder og et printvenligt opslag, hvis du ikke har mulighed for at printe foldere.

Print ud i stort format - og supplér selv med post-its, tuscher og elefantsnot.

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Kompetencedialogen kan anvendes som selvhjælpsværktøj, men som statslig arbejdsplads er der også mulighed for at gøre brug af Kompetencesekretariatets tilbud såsom:

  • Præsentation af Kompetencedialogen og dets anvendelsesmuligheder for SU, på lederseminar, tillidsrepræsentantskurser, personaleseminar mv.
  • Facilitering af en ½ dags workshop for SU i forbindelse med udarbejdelse af ny/revision af kompetencestrategi
  • Facilitering af en ½ dags workshop for én eller flere afdelinger i forbindelse med afholdelse af gruppeudviklingssamtale (GRUS) og udarbejdelse af gruppeudviklingsplan
  • Afholdelse af et opfølgningsmøde, hvor resultater fra workshops og den videre proces drøftes og evt. videre bistand aftales.

Vi ved, at I som arbejdspladser kan have forskellige behov og ønsker, så kontakt os. Vi kan i fællesskab skræddersy et forløb til jer.

Kontakt os på tlf. 3318 6969 eller info@kompetenceudvikling.dk