Kompetencefonden: individuel støtte

Kompetencefonden yder økonomisk støtte til individuel kompetenceudvikling af statsligt ansatte. Kompetencesekretariatet varetager kun fordelingen af midlerne til ministerierne, der er fastlagt ud fra lønsum. Den videre fordeling fra ministerie til enkelt medarbejder i det pågældende ressortområde, varierer fra ministerie til ministerie. Kontakt derfor din HR-afdeling for yderligere information.

Midlerne i Kompetencefonden er afsat af overenskomstparterne på statens område. Midlerne er et supplement til arbejdspladsernes egne midler til kompetenceudvikling.

Her på siden kan du fx læse mere om Kompetencefonden, få svar på ofte stillede spørgsmål i vores Q&A og læse om det administrative system til fordeling og afrapportering.