Kompetencefonden: krav vedbliver i afviklingsperioden

Kompetencefonden fordeler ikke nye midler til ministerierne. Har din arbejdsplads tidligere modtaget støtte fra Kompetencefonden, så er krav til opfølgning og forbrugsfrister stadig gældende.

Fra 1. april 2018 flyttes midler fra Kompetencefonden til overenskomstparternes nye fond, Den Statslige Kompetencefond. Kompetencefonden er derfor under afvikling. Med afviklingen af fonden udmeldes ikke flere nye midler fra fonden.

Afviklingen berører dog ikke midler, der allerede er meldt ud før 31. marts 2018. I overenskomstårene 2015-2018 har Kompetencefonden udmeldt 99 mio. kroner til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten. Har din arbejdsplads modtaget midler fra Kompetencefonden, er udmeldte krav til anvendelse og opfølgning stadig gældende.

Forudsætninger for anvendelse af fondsmidler

Forudsætningerne for tildeling og anvendelse af kompetencefondsmidler er, at jeres samarbejdsudvalg fastlægger principper og retningslinjer for jeres samlede kompetenceudviklingsindsats, herunder anvendelse af midler fra Kompetencefonden (en kompetencestrategi).
   
Det udviklingsforløb, som støttes af Kompetencefonden, skal indgå som en del af en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder.

Forbrugsfrister

For hver udmelding af midler fra Kompetencefonden følger også en forbrugsfrist. Er fondsmidlerne ikke forbrugt på de nedenfor angivne tidspunkter, skal midlerne betales tilbage til Kompetencefonden.

Midler tildelt ministerierne i OK15 Midler skal være forbrugt senest
Oktober 2015 31. december 2017
Maj 2016 30. juni 2018
April 2017 30. juni 2019
Januar 2018 31. december 2019
 
 

De enkelte arbejdspladser skal være opmærksomme på, at ministerområdets departement, som fordelte midlerne til arbejdspladserne, kan vælge at fastsætte andre deadlines for forbrug af midler.

Efter udløbet af hver forbrugsfrist følger Kompetencesekretariatet op på ministeriernes forbrug via det digitale opfølgningssystem. Hvis der i systemet er indberettet forbrug svarende til/eller større end det udmeldte for den givne periode, vil ministeriet blot modtage en kvitteringsmail, og indberetningen er dermed gennemført.

Hvis der ikke er indberettet forbrug svarende til det udmeldte for perioden, vil Kompetencesekretariatet kontakte ministeriet for yderligere afklaring. Såfremt der er tale om et mindreforbrug, skal det resterende tilbagebetales til fonden.

Kompetencesekretariatets bistand

Frem til den endelige afvikling af Kompetencefonden varetager Kompetencesekretariatet fortsat den overordnede administration af fondsmidlerne. Vi tilbyder også rådgivning og vejledning om anvendelse og administration af fondsmidlerne. Læs mere her

Læs mere

Få inspiration til jeres drøftelser i samarbejdsudvalget om anvendelsen af kompetencefondsmidler, og se eksempler på forskellig fordelingspraksis af midlerne.

Hent materialet her: Inspiration til SU-drøftelser (pdf)

Fakta om Kompetencefonden

Pengene i Kompetencefonden er overenskomstmidler afsat af overenskomstparterne på statens område, Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).
Midlerne fra Kompetencefonden er et supplement til arbejdspladsernes egne midler til kompetenceudvikling. 

Du kan læse mere i pjecen om Kompetencefonden.
 

Kompetencesekretariatet har i overenskomstperioden 2015-2018 cirka én gang årligt fordelt Kompetencefondens midler til ministerierne, som herefter fordelte midlerne videre til institutionerne og den enkelte medarbejder i staten.