Kompetencefonden støtter individuel kompetenceudvikling

Kompetencefondens midler fordeles cirka én gang årligt til ministerierne, som herefter fordeler dem videre til institutionerne og den enkelte medarbejder i staten. På den måde er Kompetencefonden med til at gøre statens medarbejdere dygtigere.

99 mio. kroner i Kompetencefonden til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten. Det er hvad de statslige overenskomstparter har afsat i alt i overenskomstårene 2015-2018.

Formålet med Kompetencefondens midler
Midlerne supplerer arbejdspladsernes egne midler til kompetenceudvikling.
  
Forudsætningerne for tildeling af kompetencefondsmidler er, at jeres samarbejdsudvalg fastlægger principper og retningslinjer for jeres samlede kompetenceudviklingsindsats, herunder anvendelse af midler fra Kompetencefonden (en kompetencestrategi).
   
Det udviklingsforløb, som støttes af Kompetencefonden, skal indgå som en del af en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder.

Læs mere
Få inspiration til jeres drøftelser i samarbejdsudvalget om anvendelsen af kompetencefondsmidler, og se eksempler på forskellig fordelingspraksis af midlerne.

Hent materialet her:

Inspiration til SU-drøftelser (pdf)
Eksempler på fordelingspraksis (pdf)

Fakta om Kompetencefonden
Pengene i Kompetencefonden er overenskomstmidler afsat af overenskomstparterne på statens område, Moderniseringsstyrelsen og CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg).
 
Du kan læse mere i "Pjece om Kompetencefonden" (se boks til højre). 

Kompetencesekretariatets bistand
Sekretariatet varetager selve den overordnede administration af fondsmidlerne, men rådgiver også statslige arbejdspladser om anvendelsen. Læs mere her