Kompetencefondssystemet

Kompetencefondssystemet anvendes til at følge midlerne fra Kompetencefonden, fra de meldes ud til ministerierne, til de anvendes af den enkelte medarbejder i staten.

Midlerne i Kompetencefonden er overenskomstmidler afsat af parterne på statens område og er et supplement til arbejdspladsernes egne midler til kompetenceudvikling. Overenskomstparterne ønsker at styrke opfølgningen på anvendelsen af midlerne, og Kompetencefondssystemet er et redskab til dette.

Kompetencefondssystemet skal anvendes til udmelding og opfølgning på midler fra fonden. Det er derfor vigtigt, at ministerierne og institutionerne anvender systemet systematisk i deres håndtering af midler fra Kompetencefonden. Kompetencefondssystemet bruges til at indberette forbrug i forhold til de fastsatte forbrugsfrister.

Adgang til systemet
Hvert ministerium har en administrator med ansvar for Kompetencefonden. Ministeriet varetager fordelingen af midler til underliggende institutioner/styrelser, herunder sikrer de, at hver institution får adgang til systemet, via oprettelse af en lokal administrator.  Der er ingen grænser for antallet af brugere i systemet.

Importer forbrug
Det er ministeriernes underliggende styrelsers og institutioners ansvar at indlæse deres faktiske forbrug af midler fra Kompetencefonden i Kompetencefondssystemet. Det anbefales, at der indlæses forbrug efter henholdsvis halvårs- og årsregnskabet. Dette foregår ved brug af et Excel-ark, som indlæses i systemet.

Vejledning i anvendelse af opfølgningssystemet
Der er i opfølgningssystemet indlagt en vejledning til, hvordan man anvender systemet. Adressen er www.kompetencefonden.dk

Support
Såfremt du oplever fejl på systemet, eller er i tvivl om anvendelsen, er du meget velkommen til at sende en mail til kompetencefonden@kompetenceudvikling.dk eller ringe til Bettina Jensen, Administrativ sagsbehandler på tlf. 61 82 70 17.

Yderligere opfølgning på anvendelse af midlerne
Overenskomstparterne har besluttet at supplere opfølgningen på midlerne via systemet med blandt andet e-surveys. Tidspunktet og formatet for disse er endnu ikke fastlagt. Det forventes, at ministerierne vil skulle bidrage i denne vidensindsamling.