Kompetenceløft er nøgleaspekt i ny Skatteforvaltning

Ny organisationsstruktur, geografisk omflytning i stor skala, et stort antal medarbejdere, der går på pension, masserekruttering af nye kræfter og omfattende fornyelse af it-systemerne. SKAT – der netop har skiftet navn til Skatteforvaltningen – er i sandhed under forandring.

Ny organisationsstruktur, geografisk omflytning i stor skala, et stort antal medarbejdere, der går på pension, masserekruttering af nye kræfter og omfattende fornyelse af it-systemerne. SKAT – der netop har skiftet navn til Skatteforvaltningen – er i sandhed under forandring.  

Tekst af Jakob Vedelsby

SKAT ud af krisen

Sådan lød overskriften for regeringens plan for at genoprette tilliden til den instans, der kradser pengene ind til velfærdssamfundet. Planen betyder, at SKAT befinder sig i en omfattende forandringsproces.

SKAT er under det nye navn Skatteforvaltningen så småt ved at falde på plads med syv nyetablerede styrelser, som har ansvar for hver deres kerneområde. I samme åndedrag har forvaltningen politisk rygstød til at opruste på medarbejderfronten fra ca. 7000 ved årsskiftet 18/19 til ca. 9000 over de kommende par år.

Den udvikling foregår parallelt med, at Skatteforvaltningen indgår i statens udflytningsinitiativ, Bedre balance. Og i en periode, hvor et stort antal medarbejdere går på pension. Endelig står man over for en gennemgribende it-fornyelse over de kommende år.   

Kravene er uændrede  

Alt dette indebærer en lang række udfordringer – ikke mindst på kompetenceområdet, hvilket tre af nøglepersonerne i transformationsprocesserne her kaster lys over: Aase Schmidt Gjerlevsen, fællestillidsmand for HK’erne, Johanne Legarth Nordmann, fællestillidsmand for AC’erne, og Anette Albrechtsen, faglig sekretær med ansvar for kompetenceudvikling i Dansk Told- og Skatteforbund.  

De anerkender samstemmende vigtigheden af at genopbygge befolkningens tillid til Skatteforvaltningen efter en række uheldige sager med forliste it-systemer og sagen om udbytteskat. 

”Vi er klar til at starte på en frisk med en ny struktur, men jeg vil gerne slå fast, at kravene til, hvad forvaltningen skal levere, er uændrede. Vi lever naturligvis op til det, der forventes, men det kræver en ekstraordinær indsats i overgangsfasen,” siger Johanne Legarth Nordmann.   

Bliv lidt længere…

De tre er også enige om, at den største udfordring ved at flytte opgaverne rundt i Danmark er, at medarbejderne ofte ikke flytter med, og at opgaverne skal på nye hænder. Det betyder, at der er behov for omskoling og kompetenceløft af nuværende medarbejdere til nye opgaver.

”De mange tiltag i Skatteforvaltningen gør det ekstra vigtigt at fastholde erfarne folk så længe som muligt, så de kan holde produktionen i gang og oplære de nye til opgaverne,” siger Anette Albrechtsen.  

Vil fastholde erfarne medarbejdere

Skatteforvaltningen går langt for at fastholde erfarne medarbejdere, hvoraf mange nærmer sig pensionsalderen og kan være fristet til at stoppe før tid, fordi strukturændringer og udflytningsplaner betyder, at de skal bosætte sig et andet sted eller arbejde med nye fagområder.  

”Der er i særlige tilfælde åbnet for, at man i en periode kan arbejde hjemmefra eller i toget, hvis der er lang transporttid. Alternativt kan man møde ind på sin gamle adresse og arbejde derfra. Der er også indført et fastholdelsestillæg, hvor man får lidt mere i lønningsposen, hvis man bliver på sin opgave, selvom den flytter til et andet sted i landet og man ikke flytter med,” siger Anette Albrechtsen.   

Praktisk og teoretisk kompetenceudvikling   

Kompetenceudvikling af både omplacerede og nyansatte medarbejdere er et nøgleaspekt i de mange strukturaktiviteter. Det gælder både praktisk sidemandsoplæring og teoretisk videreuddannelse på eksterne tilbud som Akademiuddannelse i skat, Diplomuddannelse i skat og Master i skat.

”Opgaven med sidemandsoplæring er enorm,” pointerer Aase Schmidt Gjerlevsen. ”Derfor taler vi med Kompetencesekretariatet om, hvordan vi kan blive endnu dygtigere ved at sætte den traditionelle én-til-én-oplæring i system via bl.a. e-læring, så vi øger effektiviteten og effekten.”

Rekruttering og integration

Midt i al turbulensen konstaterer de tre med tilfredshed, at Skatteforvaltningen ikke har problemer med at rekruttere nye medarbejdere. 

”Når akademikere gerne vil ansættes hos os, tror jeg ikke mindst, det skyldes, at de bliver en del af et stærkt fagligt miljø og arbejder med en yderst meningsfuld kerneopgave, der handler om at finansiere velfærden i samfundet,” siger Johanne Legarth Nordmann.

Aase Schmidt Gjerlevsen sporer de samme motivationsfaktorer blandt HK’erne. Samtidig glæder hun sig over, at forvaltningen har styrket integrationen af nye medarbejdere.

”Hver dag hører jeg nyansatte tale positivt om den modtagelse, de får hos os. De bliver mødt af erfarne kolleger, der deler viden med glæde, og samtidig får de et stærkt introprogram baseret på e-læring. Det fungerer simpelthen,” slutter hun.