Kompetencestrategien bygger bro mellem strategi og kompetencer

Alle statslige arbejdspladser skal have en strategi for kompetenceudvikling. Det er fastlagt i Kompetenceaftalen. Men det er ikke bare et krav, det er også en rigtig god idé at have en kobling mellem arbejdspladsens strategi og medarbejdernes kompetencer.

Alle statslige arbejdspladser skal have en kompetencestrategi. Det er fastlagt i de statslige overenskomstparters Kompetenceaftale: Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling.

Strategien kan udformes på mange forskellige måder. Strategien kan udgøres af alt fra et beslutningsreferat fra samarbejdsudvalget til en gennemtestet strategisk plan.

Samarbejdsudvalget fastlægger strategien

En kompetencestrategi er de fastlagte principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen.  Det er samarbejdsudvalget, der fastlægger kompetencestrategien. Strategien kan variere fra arbejdsplads til arbejdsplads og afhænger blandt andet af den enkelte arbejdsplads’ opgaver, størrelse og kultur.

Det vigtigste er, at den udarbejdes, så der er et fælles ejerskab til strategien hos såvel ledere som medarbejdere. Det gør strategien langt mere operationel.

Sæt spot på centrale indsatsområder

Når man udarbejder sin kompetencestrategi, er det vigtigt at prioritere få centrale indsatsområder. Sigter strategien mod en bred pallette af udfordringer, så risikerer man ikke at ramme noget. 

På samme måde er det vigtigt at få klarlagt, om de strategiske mål indebærer større kompetenceudfordringer. Det vil sige, om der er behov for en større indsats for at kompetenceudvikle grupper af medarbejdere og ledere, hvis man skal kunne nå de strategiske mål. 

Læs mere om indholdet i en kompetencestrategi.

Hvordan gør man?

Der findes mange veje til udviklingen af strategien, men det er vigtigt, at det bliver en involverende proces. Til det formål har Kompetencesekretariatet udviklet Kompetencespillet.

Kompetencespillet er et dialogværktøj, der involverer både ledere og medarbejdere i at udarbejde eller tilpasse arbejdspladsens kompetencestrategi.

Læs mere om og hent Kompetencespillet.

Mere viden og inspiration

Ønsker du at læse mere om, hvordan man kan udvikle en kompetencestrategi? Vi har samlet en række hjælpemidler, informationer og eksempler, der hjælper, når man skal lave en kompetencestrategi. Alt sammen for at klæde samarbejdsudvalget på til at få lavet en strategisk og funktionel plan for arbejdet med arbejdspladsens kompetencer.

Se alle artikler om kompetencestrategi.