Kompetencetjekket – styrk dialogen om jeres udvikling

Vi giver dig en introduktion til det online værktøj Kompetencetjekket og inspiration til, hvordan samarbejdsudvalg kan bruge det til at styrke arbejdet med kompetenceudvikling.

Kompetencetjekket er et smart digitalt værktøj, der ud fra jeres besvarelser giver et overblik over styrker og udviklingsmuligheder i udvalgets kompetence. Det er en god indgangsvinkel til en konstruktiv samtale om den samlede kompetenceudvikling på arbejdspladsen.

Kompetencetjekket er udviklet til samarbejdsudvalg, men det kan bruges i alle former for grupper, der vil have et værdifuldt input til dialogen om fællesskabets kompetenceudvikling.

Sådan virker det

Hver deltager besvarer et spørgeskema med 25 spørgsmål. De handler både om det nuværende arbejde og generelle spørgsmål om arbejdspladsens tilgang til kompetenceudvikling.

Ud fra besvarelserne bliver der dannet et fælles resultat, som giver samarbejdsudvalget et overblik over, hvordan de oplever, at samarbejdsudvalgets kompetencer er – et såkaldt ’kompetenceoverblik’.  

Et overblik i 4 temaer

Resultatsiden med kompetenceoverblikket er inddelt i 4 temaer. Hvert tema udgør en vigtig hjørnesten i arbejdet med kompetenceudvikling:

  • Strategi
  • Systematik
  • Effekt
  • Job- og kompetenceudvikling

Overblikket giver en status på arbejdet med kompetenceudvikling, som det opleves af SU-medlemmerne. Men ikke nok med det, så giver Kompetencetjekket også forslag til konkrete tiltag, der styrker arbejdspladsens kompetenceudviklingsindsats.

Overblikket er et godt udgangspunkt for samarbejdsudvalget drøftelse. Udvalget har med udgangspunkt i overblikket mulighed for at dykke ned i overblikkets forskellige temaer. Og med Kompetencetjekkets forslag til handlinger, så bliver det nemmere at sætte handlinger bag drøftelsen.

Planlæg brug af Kompetencetjekket

Kompetencetjekket er enkelt at anvende, og består af disse forskellige trin. 

Klik på billedet for se det i fuld størrelse.

Så meget tid skal du bruge

Hvert medlem af samarbejdsudvalget besvarer en række spørgsmål og udsagn om kompetenceudvikling, som vil generere én samlet besvarelse for arbejdspladsens SU. Det tager ca. 15 minutter.

Efterfølgende er det meningen, at resultatet drøftes på et samarbejdsudvalgsmøde, og der aftales nogle konkret handlinger i forhold til forbedringsområder. Drøftelsen tager ca. 60 min.

Kompetencetjekket understøtter Kompetenceaftalen

Kompetenceaftalen er aftalt mellem de centrale overenskomstparter, og fastsætter den overordnede ramme for kompetenceudviklingsindsatsen i staten. Drøftelse af arbejdspladsens kompetenceudviklingsindsats er et vigtigt element i Kompetenceaftalen.