Kompetenceudvalget

Kompetenceudvalget blev nedsat ved OK13 og fortsætter i OK15.

Centralorganisationerne kan hver udpege 2 medlemmer og Moderniseringsstyrelsen kan udpege 3 medlemmer.

Kompetenceudvalgets opgaver:

 • Behandling af ansøgninger, herunder bevilling af midler.
 • Løbende drøftelser af indsatsområder og projekter mv.
 • Årlig dialog om målrettet kompetenceudvikling med repræsentanter for de statslige arbejdsgivere og lønmodtagere.
 • Opfølgning og evaluering af brug af kompetencefondsmidler.

 

Læs mere om betingelserne for at opnå økonomisk støtte og hvilke indsatsområder, der er prioriteret.

Udvalgets medlemmer er:

 • Maja Maar Outzen, Moderniseringsstyrelsen
 • Rita Bundgaard, HK-Stat
 • Dorthe Storm Meier, OAO
 • Uffe Rostrup, Frie Skolers Lærerforening
 • Margith Nielsen, SKAF
 • Jesper Johansen Meisner, Akademikerne
 • Annette Nordstrøm, Akademikerne