To krav ved brug af midler fra Kompetencefonden

Kompetencefonden yder støtte til individuelle kompetenceudviklingsforløb.

Generelt skal to forudsætninger være opfyldt for, at midlerne fra Kompetencefonden kan benyttes: 

  • Samarbejdsudvalget på den enkelte arbejdsplads skal have fastlagt en strategi med principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen – herunder for anvendelsen af midler fra Kompetencefonden. 
     
  • Det udviklingsforløb, som støttes af Kompetencefonden, skal indgå som en del af en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder.

Læs mere om, hvordan I kan arbejde strategisk med kompetenceudvikling her.