To krav ved brug af midler fra Kompetencefonden

Der bliver ikke udmeldt flere midler fra Kompetencefonden. Men har din arbejdsplads allerede modtaget midler, så læs her om de to forudsætninger, der følger med midlerne.

I overenskomstperiode for 2018-2021 flyttes midlerne fra Kompetencefonden over i en ny fond, der hedder Den Statslige Kompetencefond. Der bliver derfor ikke udmeldt flere midler fra Kompetencefonden. Læs om overenskomstparternes nye fond.

Har din arbejdsplads allerede modtaget midler fra Kompetencefonden, så er der to forudsætninger, som skal være opfyldt for at benytte midlerne:

  • Samarbejdsudvalget på den enkelte arbejdsplads skal have fastlagt en strategi med principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen – herunder for anvendelsen af midler fra Kompetencefonden. 
     
  • Det udviklingsforløb, som støttes af Kompetencefonden, skal indgå som en del af en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder.

Læs mere om, hvordan I kan arbejde strategisk med kompetenceudvikling her.