Kurser og værktøjer til styrket samarbejde

Kompetencesekretariatet har her samlet en række værktøjer, der kan anvendes til at forstærke samarbejdet og til at styrke social kapital.

Vi har her samlet en række værktøjer og kurser til arbejdet med både samarbejde og social kapital. 

Værktøj til arbejde med social kapital og relationer

      
Materiale fra Branchearbejdsmiljørådene 
Branchearbejdsmiljørådene (BAR) har udviklet en række værktøjer og hæfter til brug for arbejdet med social kapital. Se mere her.

BAR har desunden udviklet tre hæfter om samarbejde og social kapital.

Hæfterne kan findes her: 

   
       
Materiale fra Arbejdsmiljørådet 

Arbejdsmiljørådet har udviklet en række produkter, der kan være behjælpeligt, når man ønsker at undersøge arbejdspladsens sociale kapital.

  • Arbejdsmiljørådets guide til undersøgelse af arbejdspladsens sociale kapital
  • Arbejdsmiljørådets spørgeskema til undersøgelse af arbejdspladsens sociale kapital.
  • Arbejdsmiljørådets elektroniske værktøj til at undersøge arbejdspladsens sociale kapital. 

Se desuden Arbejdsmiljørådets hjemmeside for nærmere præsentation af materialet.

  


  
Kurser i social kapital

Kurserne i social kapital er udviklet i et samarbejde med skoler, der udbyder AMU-uddannelser og Kompetencesekretariatet. Kontakt de konkrete uddannelsessteder for nærmere oplysninger om kursernes indhold og oprettelse af undervisningshold.  

Todags kursus om social kapital for arbejdspladsen:

Ønsker din arbejdsplads at blive bedre til at samarbejde om kerneopgaven, så kan et kursus i social kapital være en mulighed. Kurset kan være for hele arbejdspladsen, en afdeling eller jeres samarbejdsudvalg. 

Download brochure om kursus i social kapital her.

Tredags kurser åbne for enkelte tilmeldinger:

 Nedenfor ses en række uddannelsesinstitutioner, der udbyder kurser i social kapital med mulighed for enkelte tilmeldinger.