Lisbet Aabye

Titel: 
Fondsrådgiver (Chefkonsulent)
Telefon: 
33 18 69 69 Direkte: 41 26 57 93

Hovedopgaver

 • Porteføljeledelse og opfølgning på bevilgede fondsprojekter
 • Understøtter faglige konsulenter ifm. projektstyring og tilskudsadministration
 • Ansvarlig for procesdesign og dialog med statslige arbejdspladser om projektstyring med fokus på involvering og lokal effekt
 • Ansvarlig for ledelsesinformation og resultatsiden generelt i sekretriatet
 • Kvalitetssikring af tilskudsadministration
 • Håndterer og koordinerer godkendelser af projektafslutninger og regnskaber
 • Opfølgning og opgaver inden for økonomi, herunder decentrale budgetter

 

Erfaring

 • Chefkonsulent i Kompetencesekretariatet 2014
 • Specialkonsulent i Statens Center for Kompetenceudvalget, nu Kompetencesekretariatet 2006-2014
 • Fuldmægtig i SCKK 2004-2006
 • Fuldmægtig, personalepolitik, kompetenceudvikling og organisationsudvikling internt i Personalestyrelsen 2002-2004
 • Fuldmægtig, personalejuridiske forhold, herunder tjenestemandslovgivningen samt overenskomst- og aftaleforhandlinger i staten, Personalestyrelsen 1997-2002
 • Fuldmægtig, pensionsforhold for statstjenestemænd mv. Økonomistyrelsen 1994-1997.

 

Uddannelse

 • Evaluering og Effektmåling med Peter Dahler-Larsen, Copenhagen Summer University 2015
 • External Feedback regarding the implementation of CAF, 2010, European Institute of Public Administration
 • Certificeret i Situationsbestemt ledelse SLII, 2009, CFL
 • European Excellence Assessor 2008, EFQM
 • Cand.jur. fra Københavns Universitet 1994