Menu
Søg

Sammen om Udvikling på Kulturområdet

På denne side kan du løbende følge med, når Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek udvikler værktøjer og koncepter, som skal styrke arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling på deres arbejdspladser.

Foto fra arkivet på et museum, hvor to personer ses tale sammen.

3 kulturinstitutioner udvikler nye løsninger på deres kompetencebehov

Afgrænset indsats med varigt tilbud

Indsatsen Sammen om Udvikling hjælper kulturinstitutioner med at styrke det strategiske og systematiske arbejde med kompetenceudvikling.

Det er gode eksempler på rådgivning, som Kompetencesekretariatets rådgivningsteam tilbyder til statslige arbejdspladser. Hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din arbejdsplads.

Følg med i processen, når 3 kulturinstitutioner samskaber og bliver klogere på, hvordan de kan arbejde mere strategisk og systematisk med institutionens kompetenceudvikling.

De deltagende kulturinstitutioner er:

Igennem 4 faser vil kulturinstitutionerne udveksle erfaringer fra deres arbejde med kompetenceudvikling. I fællesskab vil de udvikle konkrete løsninger, der i sidste ende skal føre til koncepter eller værktøjer, der styrker strategisk og systematisk kompetenceudvikling på deres arbejdspladser.

De 4 faser i forløbet består af en række workshops, der alle bliver faciliteret af konsulenter fra Kompetencesekretariatet. Læs mere om forløbets 4 faser via linket nedenfor.

Første workshop: Behovsafklaring

På den første workshop vil Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek blive introduceret til indsatsen, og de vil få anledning til at sparre om behov og indsamle viden om udfordringer med strategisk og systematisk kompetenceudvikling, som der skal arbejdes videre med i indsatsens kommende workshops.

Workshop 1 bliver afviklet hos Kompetencesekretariatet den 31. januar kl. 11 til 15. Workshoppen bliver faciliteret af Kompetencesekretariatet.

Del dine erfaringer om kompetenceudvikling

Sammen om Udvikling er en samskabelsesindsats, og derfor er vi også interesseret i at høre dine holdninger og erfaringer med kompetenceudvikling på din arbejdsplads. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil besvare de 4 spørgsmål i spørgeskemaet nedenfor.

Besvarelsen er anonym.

Spørgeskema

En OK21-indsats

Sammen om Udvikling af Kulturområdet er en del af den overordnede OK21-indsatsen Sammen om Udvikling.

Indsatsen hjælper statslige arbejdspladser med at styrke det strategiske og systematiske arbejde med kompetenceudvikling.

Kontakt

Har du spørgsmål om indsatsen, så er du meget velkommen til at kontakte Marianne eller Jeanne.

Jeanne Nørreskov Karup
Specialkonsulent
Marianne Svanberg
Specialkonsulent
Obs