Muligheder i det offentlige uddannelsessystem

Mulighederne for videre- og efteruddannelse er mange, lige fra korte kurser rettet mod en bestemt jobfunktion til længerevarende uddannelsesforløb med et mere generelt indhold.

Det er muligt at sammensætte uddannelsesforløb, som passer til voksnes erfaringer og behov. På siden her kan du læse om de forskellige uddannelser, deres niveau og varighed (ECTS-point) og mulighederne for at få økonomisk støtte, når man deltager i voksen- og efteruddannelse (SVU eller VEU-godtgørelse).

Voksen og efteruddannelsessystemet

Det danske uddannelsessystem består af et ordinært uddannelsessystem og et parallelt uddannelsessystem for voksen- og efteruddannelse. Hent pjecen, der beskriver uddannelsessystemet for voksne.

Uddannelsessystemet for voksne er et parallelt uddannelsessystem, der gør det muligt at uddanne og dygtiggøre sig gennem hele livet. Uddannelserne i voksen- og efteruddannelsessystemet svarer til uddannelsesniveauet i det ordinære uddannelsessystem, men er målrettet voksne, der er fyldt 18 år.

Læs om de forskellige typer af efter- og videreuddannelse:

ECTS-systemet (European Credit Transfer System) er en måleenhed for den arbejdsindsats, som den enkelte skal yde for at gennemføre uddannelserne. 60 ECTS svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår. 1 ECTS-point svarer til en arbejdsindsats på 28-29 timer.

SVU – Statens voksenuddannelsesstøtte er uddannelsesstøtte til voksne, der deltager i fag på grundskole og gymnasialt niveau samt på videregående voksenuddannelse efter gældende regelsæt. Bemærk, at der gælder forskellige regler og satser afhængigt af ansøgerens uddannelsesbaggrund og uddannelsen, der søges til.

VEU – Voksen- og efteruddannelsesstøtte er støtte til voksne (20 år og opefter) i AMU-målgruppen (faglærte, etatsuddannede på faglært niveau og ufaglærte), der deltager i AMU-uddannelse og enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter gældende regelsæt. Som hovedregels kan man ikke få VEU-godtgørelse, hvis man har en videregående uddannelse. Beløbet er 100 % af højeste dagpengesats pr. dag.