Muligheder i det offentlige uddannelsessystem

Mulighederne for videre- og efteruddannelse er mange, lige fra korte kurser rettet mod et bestemt job til længerevarende uddannelsesforløb med et mere generelt indhold.

Der er mulighed for at sammensætte et uddannelsesforløb, som passer til voksnes erfaringer. På siden her kan du læse om de forskellige uddannelser, deres værdi (ECTS-point) og mulighederne for at få økonomisk støtte, når man deltager i uddannelse (SVU eller VEU godtgørelse).

Voksen og efteruddannelsessystemet

Det danske uddannelsessystem består af både et ordinært uddannelsessystem og et parallelt uddannelsessystem for voksen- og efteruddannelse. Hent pjecen, der beskriver uddannelsessystemet for voksne.

Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt uddannelsessystem, der gør det muligt at uddanne og dygtiggøre sig gennem hele livet. Uddannelserne i voksen- og efteruddannelsessystemet svarer til uddannelsesniveaet i det ordinære uddannelsessystem, men er målrettet voksne, der er fyldt 18 år.

Læs om de forskellige typer af efter- og videreuddannelse:

ECTS-systemet (European Credit Transfer System) er en måleenhed for den arbejdsindsats, som den enkelte skal yde for at gennemføre uddannelserne. 60 ECTS svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår.

SVU – Statens voksenuddannelsesstøtte er uddannelsesstøtte til 25-65 årige på folkeskole- og gymnasieniveau samt på videregående voksenuddannelse efter gældende regelsæt. Beløbet er 80 % af højeste dagpengesats pr. dag.

VEU – Voksen- og efteruddannelsesstøtte er støtte til voksne (20 år og opefter), der deltager i AMU-uddannelse og enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter gældende regelsæt. Beløbet er 80% af højeste dagpengesats pr. dag.