MUS Designer

Vælg de spørgsmål, der passer bedst til jer, gem dem og print. Med Kompetencesekretariatets "MUS Designer" kan I lave jeres helt egen spørgeramme til MUS.

Mangler I inspiration til jeres medarbejderudviklingssamtaler? Her kan I klikke på en række spørgsmål under nogle overordnede temaer og dermed selv sammensætte netop det samtaleskema, der passer bedst til jeres arbejdsplads og behov.
 
Design jeres eget MUS-skema
Spørgsmålene i MUS Designer tager udgangspunkt i de emner, som MUS med fordel kan indeholde.
   
Nogle af spørgsmålene ligner hinanden indholdsmæssigt, men har en forskellig ordlyd, der vil passe til forskellige typer arbejdspladser. I de fleste tilfælde kan spørgsmålene besvares af både leder og medarbejder. Når der fx spørges ”Hvilke af dine opgaver lykkes rigtig godt?”, så kan det både besvares ud fra en ledelsesmæssig vurdering samt ud fra medarbejderens egen vurdering.
  
Bruttolisten er ikke komplet, men er alene udtryk for input og inspiration.
   
Sådan gør I
Sæt flueben ved de spørgsmål, I ønsker - og gem og hent til slut jeres eget, tilpassede MUS-samtaleskema i en word-fil:

 • Arbejdspladsens mål
  Hvordan bidrager du til, at arbejdspladsens mål opfyldes bedst muligt, og er der måder, hvorpå du kan bidrage endnu bedre?
  Hvordan bidrager du til, at arbejdspladsens visioner og strategier opfyldes?
  Hvordan kan du skabe endnu mere værdi for arbejdspladsen, brugerne, borgerne, eleverne, kunderne?
  Har du ideer til initiativer eller indsatser, hvor arbejdspladsen kan gøre det bedre eller anderledes?
  Har du ideer til ændrede procedurer eller arbejdsgange, som kunne styrke arbejdet?
 • Arbejdsopgaver
  Hvilke opgaver matcher bedst dine kompetencer, og hvilke typer opgaver ser du helst dig selv i på kort og lang sigt?
  Hvilke af dine opgaver lykkes rigtig godt, og har du opgaver, som er særligt udfordrende?
  Er der opgaver, du gerne vil væk fra, eller som du godt kunne tænke dig, hvis der er mulighed for det?
  Hvordan ser du dit arbejdsliv om fx 2 eller 5 år? Har du gjort dig overvejelser om ønsker og ambitioner for fremtiden?
  Lever din indsats, resultater og professionelle adfærd op til forventningerne på arbejdspladsen?
  Hvordan passer dine opgaver med arbejdspladsens behov?
 • Kompetencer
  Hvilke af dine opgaver lykkes rigtig godt, og på hvilke områder har du behov for at styrke dine kompetencer og indsatser for at kunne løse dine nuværende og fremtidige opgaver bedst muligt? (Samtalen kan tage udgangspunkt i kompetenceprofiler, hvis arbejdspladsen har det).
  Hvilke kompetencer (faglige, personlige, sociale) er der behov, for at du udvikler? Både i forhold til arbejdspladsens behov og din egen employability.
  Er der andre kompetencer, som er vigtige at få styrket?
  Er der uudnyttede potentialer og kompetencer, der kan anvendes (bedre) i dit arbejdsliv?
  Hvordan matcher dine kompetencer de opgaver, du har, og de opgaver, du ønsker?
  Hvad skal være dine mål for kompetenceudvikling og indsatser det/de kommende år?
  Hvad er dine styrker og udviklingsmuligheder, og hvad skal du og din leder gøre for at udnytte eller udvikle dem?
  Når arbejdspladsen har kompetenceprofiler: Hvordan matcher dine kompetencer arbejdspladsens kompetenceprofil(er)?
 • Motivation
  I hvilke situationer er du mest og mindst motiveret på arbejdet, og hvad kan du gøre for, at du bliver endnu mere motiveret til at løse opgaverne?
  Hvordan oplever du din egen motivation, og hvad kan du gøre for, at det bliver endnu bedre?
  Hvad kan du gøre for at bevare din arbejdsglæde, inspiration og lyst til faglig udvikling?
  Hvad motiverer dig særligt ved at gå på arbejde?
 • Trivsel
  Hvordan vurderer du din generelle trivsel, og hvad kan du gøre for, at din trivsel bliver endnu bedre?
  Er der noget fra dit privatliv, eller øvrige ting, der påvirker dit arbejdsliv, som det er relevant at tale om?
  Er der noget i din livssituation (privatliv/arbejdsliv), som påvirker dit arbejdsliv, som det er relevant at tale om i forhold til opgaver og kompetenceudvikling?
  Hvad kan du gøre for, at du har det godt på dit arbejde?
  Hvad kan arbejdspladsen, kollegaer, leder gøre for, at du har det godt på arbejdspladsen?
  Hvordan oplever lederen medarbejderens motivation?
 • Samarbejde
  Hvordan fungerer samarbejdet med fx kollegaer, ledere og kunder/borgere/brugere/elever? Og er der eksempler på situationer, hvor samarbejdet fungerer godt eller dårligt?
  Hvad kan du gøre for, at samarbejde med kollegaer, ledere, kunder/borgere/brugere/elever og øvrige relationer bliver bedre?
  Hvad kan du gøre, for at samarbejdet bliver endnu bedre?
  Er der noget arbejdspladsen kan gøre for, at samarbejdet bliver bedre?
  Hvordan bidrager du til et godt samarbejde med leder, kollegaer og øvrige relationer?
  Hvordan oplever du dit samarbejde med lederen?
  Får du den feedback fra leder og kollegaer, som du har behov for?
  Hvilken type feedback på dit arbejde har du brug for fra såvel leder som kollegaer?
 • Udviklingsmål
  Hvordan er det gået med udviklingsmålene fra seneste MUS?
  Hvilke udviklingsmål og udviklingsaktiviteter er der behov for i det kommende år?
 • Andet
  Er der andet, vi skal tale om?