MUS giver større værdi på Køge Gymnasium

"Vi gik ind i MUS med værdi, fordi vi manglede en fælles forståelse af MUS som et redskab til kompetenceudvikling og i det hele taget af formålet med MUS. Det har vi fået nu gennem de forløb, der var for både ledergruppen og medarbejderne. Begge dele har været meget givtigt," fortæller rektor Peter Schiødt, Køge Gymnasium.

Køge Gymnasium afsluttede i 2016 forløbet "MUS med værdi" i samspil med Kompetencesekretariatet og Connector. Vi har spurgt rektor Peter Schiødt, tillidsrepræsentant Jacob Hinge Carlsson og projektleder og uddannelsesleder Sigrid Egeskov Andersen, hvad gymnasiet har fået ud af forløbet, og om MUS har fået større værdi her 1 år efter.

Vi har fået en fælles forståelse af MUS

Peter Schiødt fortæller: ”Vi gik ind i MUS med værdi, fordi vi manglede en fælles forståelse af MUS som et redskab til kompetenceudvikling og i det hele taget af formålet med MUS. Det har vi fået nu gennem de forløb, der var for både ledergruppen og medarbejderne. Begge dele har været meget givtige.”
  
Jacob Hinge Carlsson var som tillidsrepræsentant og medlem af samarbejdsudvalget også med i hele procesforløbet: ”Jeg synes, det er en stor fordel, at vi medarbejdere fik fælles drøftelser af, hvad vi vil bruge MUS til. Vi fik lejlighed til at sætte ord på, hvordan den enkelte får mest muligt ud af samtalen ved at forberede sig før samtalen og følge op bagefter”.
   
Sigrid Egeskov Andersen fortsætter: ”Med MUS med værdi fik vi afsat tid og fik hjælp til dialogen om, hvordan vi får et stort udbytte af de 200 mandetimer, der bruges på MUS om året. Fx efterspurgte medarbejderne et tydeligt fælles afsæt for samtalerne, så vi nu laver en fælles udmelding om MUS og kobler samtalerne sammen med de områder i strategien, som vi i ledelsen gerne vil drøfte med medarbejderne.”

Ny fælles praksis og metoder

Ledelsen fastholder den nye praksis fra forløbet, hvor de sender en samlet udmelding om fælles træk og udviklingsforslag, der er kommet frem i MUS-runden som et vigtigt input til udviklingen af Køge Gymnasium. Derudover gav forløbet en række opmærksomhedspunkter og idéer, som er indarbejdet i MUS på Køge Gymnasium i dag.
   
”Vi har fået nogle gode værktøjer og arbejder videre på at forbedre MUS også her et år efter forløbet. Vi har fx udarbejdet en kompetenceudviklingsstrategi, som også er med til at sikre tydelighed og gennemsigtighed”, beskriver Peter Schiødt.
   
”I ledergruppen bruger vi faktisk stadig en del af de metoder og værktøjer, vi fik fra konsulenterne i forløbet – også i forbindelse med andre udviklingsopgaver og det at arbejde som et team i ledergruppen”, fortsætter Sigrid Egeskov Andersen.
   
Jacob Hinge Carlsson oplever, at det største udbytte af forløbet er den større bevidsthed blandt medarbejderne om, at de kan bruge MUS til noget: ”Det er jo en gave, at du som medarbejder får et rum til at drøfte både din arbejdssituation og din kommende udvikling med din leder, og du kan selv være med til at sætte dagsordenen og styre indhold og aftaler.” 

Klar anbefaling til andre – deltag i MUS med værdi

På spørgsmålet om de vil anbefale andre gymnasier og statslige arbejdspladser at deltage i MUS med værdi, svarer de alle tre klart ja. ”Det har ført til et bedre samarbejde om MUS”, forklarer Peter Schiødt, og Jacob Hinge Carlsson fortæller, at han allerede har opfordret tillidsrepræsentanter på andre gymnasier til at deltage.

Fakta om "MUS med værdi"

MUS med værdi var et tilbud fra Kompetencesekretariatet, som mere end 75 statslige arbejdspladser har benyttet. Indsatsen var finansieret af overenskomstparterne på statens område (Moderniseringsstyrelsen og CFU). Der optages pt. ikke flere arbejdspladser.

Indsatsens indhold

Kompetencesekretariatet tilbød sammen med konsulenthuset Connector bl.a. følgende elementer i forløbet:

  • Servicecheck af arbejdspladsens MUS-koncept (skema og processer).
  • Et kick-off-møde, hvor rammen og fokus for årets MUS sættes for ledere og medarbejdere på arbejdspladsen.
  • To fælles sessioner for arbejdspladsens ledere om bl.a. den strategiske brug af MUS.
  • En fælles session for arbejdspladsens medarbejdere om bl.a. forberedelse af MUS.
  • Individuel ledelsescoaching forud for MUS for ca. 5 ledere.

Det kostede ikke noget at være med – ud over arbejdstiden.

Kontakt os for mere information

Ønsker I mere information om MUS-forløbet, eller kunne I tænke jer et møde med os om mulighederne, så kontakt os endelig.
  
Få mere information her om indsatsen.

Klik på figuren ovenfor, og hent en flyer med oversigt over indsatsens forløb.