MUS-hjulet - inspiration til udviklingssamtaler

circle Opfølgning Udviklingsmål Evaluering Feedback Hvem gør hvad- hvornår? Den gode dialog Koncept og samtaleskema Forberedelse Strategi Før Under Efter
Brug Kompetencesekretariatets MUS-hjul til at hente inspiration til styrkede udviklingssamtaler, der skaber værdi for medarbejder, leder og den samlede arbejdsplads.

MUS er meget mere end den enkelte samtale. Har man øje for, at MUS er en proces med aktiviteter både før, under og efter samtalen, så kan MUS blive et værdifuldt redskab for både ledelse, medarbejdere og den samlede arbejdsplads.

Kompetencesekretariatets MUS-hjul

De enkelte faser i MUS-hjulet er klikbare, og man kan under de forskellige punkter  finde inspiration til fx MUS-spørgsmål eller koncept samt metoder til feedback i MUS eller inspiration til gode udviklingsmål. Brug evt. MUS-testen til at vurdere jeres nuværende MUS-indsats og sæt spot på, hvilke elementer i processen I med fordel kan styrke. Testen kan evt. gennemføres i samarbejdsudvalget, som ifølge Aftalen om kompetenceudvikling skal fastlægge retningslinjerne for afholdelse af MUS og opfølgning på udviklingsmålene.  

Kompetencesekretariatet bistår gerne med rådgivning om MUS. Kontakt os gerne med henblik på et møde.