MUS konceptbank

Bliv inspireret af andre arbejdspladsers MUS koncepter.

Man kan holde MUS på mange forskellige måder.

Neden for finder du forskellige eksempler på MUS-koncepter. Nogle af eksemplerne er af ældre dato, men de illustrerer stadig, hvordan et MUS-koncept kan udformes.

Der er eksempler på MUS-koncepter, hvor der er tæt kobling mellem arbejdspladsens strategi (kerneopgaven) og den enkelte medarbejders arbejdsopgaver og udviklingsbehov. Der er eksempler på MUS-koncepter med kvalitativ feedback på medarbejderens arbejde (performance) med kategorier og scoringer i form af tal, spind eller tegninger. Og endeligt er der eksempler på gruppe- eller teamudviklingssamtaler (GRUS eller TUS), som supplement til MUS.

Inspiration fra 9 institutioners MUS koncepter

Klik på institutionsnavnene nedenfor i den grønne bjælke, og lad jer inspirere af andre arbejdspladsers koncepter for MUS. 

 

 • Anklagemyndigheden

  Anklagemyndigheden beskæftiger ca. 1100 medarbejdere fordelt på 21 lokale og regionale enheder. Anklagemyndighedens MUS-koncept har fokus på udvikling og udviklingsbehov frem for på bedømmelse. Omdrejningspunktet for konceptet er en række fastlagte kompetencer, der er centrale for anklagemyndigheden. De centrale kompetencer går igen i udbuddet af udviklingsaktiviteter for medarbejderne og i et inspirationskatalog med metoder til udvikling.

  Hent Anklagemyndighedens MUS-koncept:

 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

  DTU er en stor uddannelses- og forskningsinstitution med ca. 4500 medarbejdere. DTU’s MUS-koncept er et simpelt koncept, der bl.a. sætter fokus på de personlige kompetencer. 
   
  Hent DTU's MUS-koncept:

  DTU tilbyder, at der som supplement til MUS kan gennemføres gruppeudviklingssamtaler (GRUS). GRUS er et frivilligt tilbud. GRUS-konceptet indeholder spørgsmål om gruppens fremtidige arbejdsopgaver, det faglige og sociale samarbejde, det fremtidige behov for kompetenceudvikling og gruppeudvikling.

  Hent DTU's GRUS-koncept:

 • Det Kgl. Bibliotek

  Det Kgl. Bibliotek hører under Kulturministeriet. De har ca. 600 medarbejdere. MUS-materialet er udarbejdet som en vejledning om MUS til både leder og medarbejder. I MUS-materialet er opstillet basiskompetencer, som alle medarbejdere skal have. Der indgår også en skabelon til en arbejdsbeskrivelse.

  Hent Det Kgl. Biblioteks MUS-koncept:

 • Fødevarestyrelsen

  Fødevarestyrelsen er en stor styrelse, som også har regionale afdelinger. Fødevarestyrelsen har lavet et MUS-koncept, hvor selve MUS-processen også beskrives, fx hvordan der bliver fulgt op efter samtalen. 
   
  Hent Fødevarestyrelsens MUS-koncept:

  Hent Fødevarestyrelsens TUS-koncept: 

 • Landsskatteretten

  Landsskatteretten hører under Skatteministeriet og er en arbejdsplads med ca. 110 ansatte. De har tilrettet MUS-konceptet fra Kompetencesekretariatet, så det er blevet deres eget og kan bruges meget fleksibelt. 

  Hent Landsskatterettens MUS-koncept:

 • Moderniseringsstyrelsen

  Moderniseringsstyrelsen har ca. 300 medarbejdere og har udviklet et MUS-koncept kaldet PULS efter inspiration fra Finansministeriets Departement. PULS står for Performance, Udvikling, Løn og Samtale. Rammen har fokus på at vurdere medarbejdernes performance og give feedback som grundlag for en dialog om fremtidig udvikling. 

  Hent Moderniseringsstyrelsens MUS-koncept: 

 • Røde Kors asylafdeling

  Røde Kors asylafdeling har omkring 400 medarbejdere ansat i forskellige landsdele. De har gennemført en strategiproces med involvering af medarbejderne og har fået skabt den røde tråd mellem strategi og afdelingskontrakt til MUS. Desuden har de arbejdet med en kompetenceliste for centermedarbejdere, som er den største gruppe af ansatte på asylcentrene.

  Hent MUS-koncept og samtaleskema:

 • Trafikstyrelsen

  Trafikstyrelsen har ca. 300 medarbejdere som sidder fordelt i 7 faglige centre. Centrenes arbejdsopgaver er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder. De har i 2014 udviklet et nyt MUS-koncept med fokus på performance, resultater og professionel adfærd.

  Hent Trafikstyrelsens MUS-koncept:

 • Undervisningsinstitutioner

  Undervisningsinstitutioner har den udfordring at underviserne ikke nødvendigvis har daglig kontakt med lederen, men arbejder meget selvstændigt. Det kan give udfordringer, når man skal holde MUS. Mere end 20 uddannelsesinstitutioner har deltaget i et MUS-forløb med Kompetencesekretariatet. Her finder du eksempler på MUS-koncepter, der bidrager til at koble den enkeltes udvikling med skolens udvikling:

  Hovedparten af de ansatte på undervisningsinstitutioner er undervisere, men MUS er for alle. Nogle skoler har vlagt at have et særligt MUS-koncept fx for det tekniske- og administrative personale. Se et par eksempler her: