MUS på farten på Vrejlev-Hæstrup Kirkegårde

Vrejlev-Hæstrup Kirkegårde i Vendsyssel har gennemført MUS med værdi – et udviklingsforløb, som har til formål at styrke MUS, så både medarbejdere og arbejdsplads får mere ud af samtalerne. Og det er lykkedes til fulde i Vrejlev-Hæstrup.

Af Jakob Vedelsby, freelancejournalist

”Åh, vi skal også have holdt det der MUS. Pokkers også. Vi skal nå det inden ferien…”

Sådan lød det hvert år på Vrejlev Kirkegård, fortæller kirkegårdsleder Jan Bjergene Christensen, der er chef for seks medarbejdere. ”Vi holdt skam MUS, men jeg var godt klar over, at vi kunne gøre det bedre. Derfor faldt tilbuddet fra de statslige overenskomstparter om en gratis opgradering af MUS på et tørt sted.”    

Tre fluer med et smæk
For at slå tre fluer med et smæk, gik Vrejlev-Hæstrup Kirkegårde sammen med to andre kirkegårde i Vendsyssel, Gl. Sindal Kirkegård og Vrå Kirkegård, om at udarbejde en fælles ansøgning om at komme med i udviklingsforløbet MUS med værdi. 

Jan Bjergene Christensen fortæller, at det at han gik med i projektet ikke handler om, at hans medarbejderne ikke er dygtige nok. De er tværtimod højt kvalificerede og passer arbejdet til UG, understreger han.

”Det der tiltalte mig ved MUS med værdi var bl.a., at vi ville få hjælp til at strukturere MUS, så samtalerne også støtter op om, at mine visioner for kirkegården kan blive foldet ud. Visioner er gode at have, men de skal også gerne realiseres – og her kan MUS få en vigtig rolle at spille.”  

Coaching for første gang
Efter at Vrejlev-Hæstrup og de øvrige to kirkegårde havde fået grønt lys til at deltage i projektet, blev der holdt flere møder mellem kirkegårdslederne og konsulenter fra overenskomstparternes fælles sekretariat Kompetencesekretariatet.

”Vi fik hver især tændt en flamme i forhold til projektet, og vi gik ind i planlægningen med liv og sjæl,” fortæller Jan Bjergene Christensen.

Det næste skridt bestod i, at de tre ledere hver især skulle igennem et coachingforløb med en coach fra et privat konsulentfirma.  

”Det var første gang, jeg prøvede at blive coachet. Det var rigtig godt og gav meget på både det faglige og det personlige plan. Vi talte bl.a. om, hvor vigtigt det er at planlægge MUS og sætte tilstrækkeligt med tid af til samtalen.”

Flyvende post-it sedler  
Konsulenterne medbragte et MUS-skema med en række spørgsmål. Det tog kirkegårdslederne til sig og tilpassede det til deres egne særlige behov på den enkelte kirkegård. Arbejdet med standardskemaet foregik på flere brainstorm-møder.

”De gule post-it sedler fløj om ørerne på os. Det var både spændende og sjovt. Det var meget inspirerende at arbejde sammen med kollegerne fra de andre kirkegårde, som jo har de samme udfordringer som os. Vores sparring og udveksling var guld værd,” siger Jan Bjergene Christensen, for hvem det ikke mindst har været vigtigt at skabe et meget fleksibelt MUS-koncept, som kan tilpasses den enkelte medarbejder.      

”For vores medarbejder Bjarne Riishøj Jørgensen giver det fx størst mening at gennemføre MUS, mens vi går rundt på kirkegården – og det skal der selvfølgelig være plads til.”   

Gående MUS
Det er Bjarne Riishøj Jørgensen godt tilfreds med.

”Det giver meget mere mening for mig, end at sidde på et kontor og tale om det, det hele handler om – nemlig hvordan vi kan gøre kirkegården endnu smukkere til glæde for vores mange besøgende,” siger han.  

Undervejs på MUS-vandringen talte de om de ideer og forslag, som Bjarne Riishøj Jørgensen havde til ændringer på kirkegården.

”Det var faktisk både hyggeligt og konstruktivt. Vi kom til at tale om mange forskellige ting, som jeg gerne ville lave om, fordi det ikke fungerede. Det gjaldt bl.a. en grim hæk, som jeg ville fjerne og erstatte med noget andet. Og det fik jeg heldigvis okay til,” fortæller Bjarne Riishøj Jørgensen og fortsætter:

”Jeg foreslog også et større projekt med tilplantning af nedlagte gravsteder – ikke med bøg, som man plejer at bruge, men med blomster, stauder og rododendron, som på skift kan blomstre i månedsvis og give flere farver på kirkegården. Det fik jeg også grønt lys til.”  

Inspirationstur til planteskole
Undervejs på vandreturen kom de også ind på emnet kompetenceudvikling. Men som 65-årig og uddannet gartner med dertil hørende fagviden havde Bjarne Riishøj Jørgensen ikke den store lyst til at sætte sig på skolebænken.

”Jeg har bestemt ikke noget imod videreuddannelse, men lige i mit tilfælde er flere kurser ikke den bedste investering. Jeg vil meget hellere bruge kræfterne på konkrete projekter på kirkegården. Derfor fik en kollega og jeg lov til at rive en dag ud af kalenderen og tage på inspirationstur til en specialplanteskole for rododendron,” fortæller han. 

Da turen i høj grad var arbejdsrelevant, fik Bjarne Riishøj Jørgensen og hans kollega betalt løn, kørsel og noget at spise undervejs. Og det var tiden og udgifterne værd, understreger han.

”Det var helt fantastisk og lige før, vi ikke var kommet derfra igen. Ejeren var meget fortællerivrig, og vi fik masser af viden med hjem om nye rododendron-typer i forskellige størrelser og farver. Jeg er sikker på, at vores erfaringer fra besøget nok skal nok komme til at sætte sit præg på kirkegården fremover.”   

I forlængelse af besøget er det blevet besluttet, at hele personalet på Vrejlev-Hæstrup Kirkegårde skal på ekskursion til planteskolen i maj 2016, hvor de mange rododendron står i blomst. Her venter både et kursus i rododendron og rundvisning på planteskolen og i den tilhørende rododendronpark.

Til gavn for arbejdsglæden
Ifølge Jan Bjergene Christensen ønskede tre af hans medarbejdere en gående MUS, men de tre øvrige foretrak at gennemføre samtalen inden døre.

”Det bestemmer de selv. Det vigtigste er, at den enkelte føler sig godt tilpas, hvilket jo er en forudsætning for, at både medarbejderen og kirkegården får noget ud af MUS,” siger han og tilføjer, at MUS på Vrejlev-Hæstrup Kirkegårde også rummer en ikke-faglig del.

”Jeg er helt åben for at vende personlige emner og eventuelle uoverensstemmelser med kolleger og lignende. Jeg tror nemlig, at MUS også kan få en vigtig ventil-funktion, hvis vi får talt os igennem emner, som har stor indflydelse på den enkeltes arbejdsglæde.”

Jan Bjergene Christensen opfordrer også til, at man, udover at praktisere en velfungerende MUS, husker den daglige snak mellem leder og medarbejdere.

”Jeg tror, det er vigtigt at involvere medarbejderne i den løbende planlægning af arbejdsopgaverne. Derfor har vi hos os et dagligt formiddagsmøde på et kvarter, hvor vi udelukkende taler arbejde. Det giver større forståelse for hinandens opgaver og styrker sammenholdet på arbejdspladsen,” slutter han.    


MUS med værdi
Under overskriften ”MUS med værdi” gennemførte de statslige overenskomstparter via deres sekretariat – Kompetencesekretariatet – en særlig indsats for MUS på statslige arbejdspladser.

88 statslige arbejdspladser med over 9.346 medarbejdere og 629 ledere har været igennem forløbet. Indsatsen blev gennemført i overenskomstperioderne 2013-15 og 2015-18.