Nå godt i mål med MUS: Her er 4 gode råd til arbejdet med udviklingsmål

MUS-samtalen er ikke færdig, før der ligger udviklingsmål for medarbejderen. Men ofte fylder samtalen 58 minutter, og så bruger man de sidste 2 på at gøre det konkret. Måske skulle I vende det om?

Vi bruger rigtig mange ressourcer på MUS. Hvorfor ikke få mere ud af dem? Få 4 gode råd til, hvordan I kan arbejde med udviklingsmål og -aktiviteter.
    
Husk at aftale sammen, ikke kun tale sammen
Mange fokuserer på den skriftlige del af MUS-konceptet, dvs. skemaet med spørgsmål. Og en del kigger på, hvordan man bedst fører en god dialog, giver konstruktiv feedback osv.
  
Selvom det er vigtigt at forløse alle de gode intentioner i selve samtalen, gælder det dog for selv den bedste MUS, at den skal ende med en konkret aftale, som man er enige om. Aftalen skal handle om udviklingsmål for den enkeltes kompetencer, og om hvad der skal ske, for at medarbejderen kan nå målene: Hvad skal man sætte i værk, hvem skal gøre hvad, hvem skal følge op.
  
Men hvordan finder man gode udviklingsmål?
  
1) Et godt udviklingsmål er strategisk 
Et godt udviklingsmål er strategisk. Dvs. at det er koblet til arbejdspladsens kerneopgaver, udfordringer, handleplaner, strategier, indsatsområder eller hvad, I kalder det hos jer.
  
Og et godt udviklingsmål skaber forbindelse fra disse udfordringer, planer og indsatser til den konkrete medarbejders daglige arbejde: Hvad skal medarbejderen lære for at skabe mere værdi for kunder, brugere, borgere – og dermed for sig selv?
  
Det er ikke let for nogen at svare på, og svaret kommer ikke én gang for alle. Man kan starte med at spørge: Hvad skal medarbejderen gøre mere eller mindre af eller gøre anderledes for igennem sit eget arbejde at hjælpe med at skubbe arbejdspladsen i den ønskede retning?
   
2) Et godt udviklingsmål skaber værdi for den enkelte
Et godt udviklingsmål skaber ikke kun værdi for arbejdspladsen, men også for den enkelte. Som oftest er disse to hensyn ikke i modsætning til hinanden, og talrige internationale undersøgelser viser, at danske medarbejdere er vilde med at blive bedre til deres job.
  
Men der kan naturligvis være tilfælde, hvor den enkeltes livssituation eller overvejelser om employability peger i en anden retning end den, som skaber mest strategisk værdi for arbejdspladsen. Her må man tale sammen og finde et sted at mødes. Kompetenceaftalen, som fastlægger rettigheder og pligter ifm. MUS i staten, betoner netop, at man skal være enige om udviklingsmålene.

  

  
 • Udviklingsmål som mål for kompetenceudvikling
  Et godt udviklingsmål er altså koblet til den enkeltes mulighed for at lave arbejdet bedre eller hurtigere eller skabe mere nytte og værdi. Hermed er der også en mulighed for at drøfte og evt. prioritere mellem forskellige mulige udviklingsmål: Hvilke bidrager mest muligt til den bedste løsning, hvilke er der mest behov for, hvilke skaber mest værdi?
  

  
   
3) Sæt meget (mere) tid af til at tale om, hvad der konkret skal ske og hvordan

Ofte fylder selve MUS-samtalen 58 minutter, og så bruger man de sidste 2 på at gøre det konkret. Måske skulle man vende det om? Tale 15 minutter om, hvor man gerne skal udvikle sig hen, og hvorfor, og derefter bruge 45 minutter på at aftale, hvordan det rent faktisk skal ske: Hvem skal gøre hvad? Og hvad gør dem ved siden af for at hjælpe? 

Jo mere konkrete, I kan blive, når I aftaler udviklingsaktiviteter og -planer, jo bedre. Uden klare og konkrete aftaler og tid til de rigtige overvejelser om implementeringen er der stor risiko for, at den enkeltes udvikling blot bliver ved snakken.
   

4) Opfølgning er mere end at sætte flueben
Det er skønt at være enige om nogle udviklingsmål, men der skal jo også gerne ske noget med dem, inden man et år senere tager dem frem igen. 

Opfølgningen på en god MUS er ikke kun at checke efter, om det aftalte er blevet gennemført – den såkaldte ”fluebens-opfølgning”. Man skal også interessere sig for, om den enkelte har lært noget, og især om det lærte kan bruges. Og om det faktisk slår om i dagligdagens opgaveløsning, skaber nye eller bedre resultater osv. Og hvis ikke, hvad man så skal gøre - lederen såvel som medarbejderen.
  
Det er et fælles ansvar, og først der er opfølgningen forbi.
    

   

 • Læring i praksis
  Vi kender alle til kurser og kortere eller længere efteruddannelsesforløb, som noget man kan planlægge at deltage i og lave aftaler om. Men de mest potente læringsaktiviteter, dvs. dem med størst effekt i konteksten, finder vi ofte i form af læring i praksis, mens vi løser vores arbejdsopgaver. Prøv at skifte arbejdsopgaver. Eller juster på samspil med kolleger, efterspørg feedback, videndeling og andres input, lær at give konstruktiv kritik, lær af de nyansatte, lær af brugerne, hold bedre møder med mere læring i osv. Alle sådanne tiltag kan man skrive ind i planen over udviklingsaktiviteter. Men det er nok en god ide at tage et enkelt eller to, og så til gengæld tage dem alvorligt. Jo mere konkret, jo bedre.

   

 
 

       

 • Lav SMARTE udviklingsmål
  Det er i disse år god latin, at projektmål skal være SMARTe, og det kan man måske lade sig inspirere af, når man skal formulere udviklingsmål for den enkelte.
    
  Med SMART menes:
  Specifikt: Hvad er det helt præcist, I vil opnå? Formuler målet enkelt og helt konkret, ellers kan I ikke huske det, når det gælder. 
  Målbart: Hvornår er medarbejderen i mål, og hvordan ser vi, om det er tilfældet? Dette er vigtigt også af hensyn til fornemmelsen af fremgang. 
  Attraktivt: Hvorfor er det vigtigt at kæmpe for at nå målet? Det gode mål er indlysende meningsfuldt og giver energi til at fastholde ambitionerne, hvis det bliver surt. 
  Realistisk: Er der de nødvendige ressourcer, der skal til for at nå målet? Et urealistisk mål ødelægger sandsynligvis mere end det gavner, for det bærer nederlaget i sig. 
  Tidsbestemt: Hvornår er deadline? Dette hænger sammen med MUS-opfølgningen – og med, at man ikke kommer til at sejtrække i lange perioder, hvor man ikke kan se nogen forskel.