Ny indsats vil styrke akademikeres digitale kompetencer

Den Statslige Kompetencefond har iværksat en særlig indsats for at løfte akademikeres digitale kompetencer.

Digitaliseringsindsatsen er åbnet for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger mandag den 28. september 2020 kl. 10.00.

 

Der gives økonomisk støtte til…

Individuelle supplerende aktiviteter og kurser, som har et klart fokus på digitalisering og IT inden for enten: Strategi & forretningsudvikling eller Data & sikkerhed.

Er du i tvivl om, hvorvidt det kursus, som du har i tankerne, hører under et af de to fokusområder?

Så har vi lavet en kort gennemgang nedenfor. Du kan også læse de nærmere beskrivelser, som der tages udgangspunkt i, i Digitaliseringsstyrelsens model for digitale kompetencer.

 

 • Kort fortalt står der:

  Kurser og aktiviteter inden for Strategi & forretningsudvikling kan fx give følgende kompetencer:
  • formulere sammenhængende strategier om digital teknologi og it samt identificere konsekvenser og potentialer for både økonomi og kerneopgave.
  • bidrage kvalificeret til implementering og brug af digital teknologi på arbejdspladsen set ud fra et strategisk perspektiv
  • samtænke lovgivning og teknologi og at vurdere konsekvenserne heraf for både borgere og kerneopgave
  • analysere og forstå de konsekvenser, som implementering og brug af digital teknologi får for hhv. brugere, borgere og medarbejdere på arbejdspladsen
  • samtænke it- og forretning og anvende denne viden i praksis for at kortlægge og optimere processer

  Ovenstående er blot eksempler på kompetencer inden for fokusområderne Strategi & forretningsudvikling.

 • Kurser og aktiviteter inden for Data & sikkerhed kan fx give følgende kompetencer:
  • agere cybersikkert og forhindre datalæk med en bred viden om og evne til at agere i en kontekst med brug af data
  • forstå potentialer og begrænsninger ved brug af data og teknologi i løsningen af kerneopgaven
  • forstå dataetiske konsekvenser ved behandling af data. Herunder at agere transparent og med kendskab til etiske og retlige problemstillinger ved anvendelse af borgernes data

  Ovenstående er blot eksempler på kompetencer inden for fokusområderne Data & sikkerhed.

 • Derudover gælder følgende:

  • ​Der bevilges midler til kurser eller aktiviteter uanset varighed.
  • Kurserne kan støttes med op til 7.000 kr. per kursusdag.
  • Ansøger kan maksimalt modtage 30.000 kr.
   (til aktivitet, transport, ophold og materialer samlet set).
  • Midlerne administreres efter først-til-mølle-princip.

  Læs alle reglerne for den særlige indsats: Akademikeres digitale kompetencer herunder.

   

  Nogle gange kan det være en hjælp at bruge udelukkelsesmetoden:

  Fonden har besluttet at digitaliseringsindsatsen ikke bevilger midler til følgende kurser/aktiviteter:
  • Grundlæggende IT-basiskurser (fx Excel og brug af Outlook m.v.)
  • Introducerende kurser til anvendelse af specifikke programmer
  • Kurser/uddannelse til projektledelse, -udvikling, styring og lign. Herunder også økonomistyring
  • Udvikling og brug af kravspecifikationer, udbud og it-kontrakter samt leverandørsamarbejde og styring heraf
  • GDPR-kurser
  • Agile projektformer (scrum, backlog og sprints mv.)
  • Generel organisationsudvikling og -ledelse       
 •  

  Sådan ansøger du

  1. 1. Sørg for, at du har læst retningslinjerne igennem.
  2. 2. Find et kursus eller en aktivitet, som passer ind i et af de to fokusområder: Strategi & forretningsudvikling eller Data & sikkerhed. Drøft med din leder, om du skal søge.
  3. 3. Opret din ansøgning i skemaet. Husk at vælge puljen ”Særlig indsats: Akademikeres digitale kompetencer”, hvorefter du kan vælge mellem de to fokusområder i spørgsmålet om kompetenceudviklingsaktivitet.
  4. 4. Nu bliver det vigtigt! Din leder må først godkende din ansøgning fra den 28. september kl. 10. Indsendes din ansøgning for tidligt bliver din ansøgning afvist, og du kan starte forfra.
  5. 5. Vi bestræber os på at give dig svar efter ca. 14 dage. I opstartsfasen kan der dog forventes lidt længere sagsbehandlingstid.

  Du kan også finde en guide til ansøgningsskemaet. Vær blot opmærksom på, at du under spørgsmålet om pulje skal vælge ”Særlig indsats: Akademikeres digitale kompetencer”. Du vælger mellem de to fokusområder i spørgsmålet om kompetenceudviklingsaktivitet, mens resten af felterne skal udfyldes som det ellers fremgår i videoguiden.

   

  Retningslinjer

  Den særlige digitaliseringsindsats for akademikere er et supplement til Den Statslige Kompetencefond. Derfor gælder de almindelige regler stadig, men for den særlige indsats gælder specifikt:

  • Kurset skal omhandle Strategi & forretningsudvikling eller Data & sikkerhed med et fokus på digital teknologi.
  • Der bevilges midler til kurser eller aktiviteter uanset varighed
  • Kurserne kan støttes med op til 7.000 kr. per kursusdag
  • Ansøger kan maksimalt modtage 30.000 kr. (inkl. transport, ophold og materialer).
  • Midlerne administreres efter først-til-mølle-princip.
  • Der kan ikke søges om støtte til kompetenceudvikling som følge af arbejdspladsens anskaffelse af nyt tværgående IT software/hardware.
  • Der gives ikke støtte til deltagelse i netværk, Ph.d. uddannelser, forskningsophold og skræddersyede kurser, som består af enetimer.
  • Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som ikke er tilgængelige for andre deltagere.
  • De midler, der bevilges under den særlige indsats, indgår i opgørelsen af den enkelte ansøgers samlede tildelte bevilling fra Den Statslige Kompetencefond. I akademikerfondspuljen, kan den enkelte ansøger max få bevilget 100.000 kr. pr. år og max 150.000 kr. i hele overenskomstperioden (fra 4. september 2019 til 31. marts 2021).

  Der gives ikke midler til følgende kurser/aktiviteter:

  • Grundlæggende IT-basiskurser (fx Excel og brug af Outlook m.v.)
  • Introducerende kurser til anvendelse af specifikke programmer
  • Kurser/uddannelse til projektledelse, -udvikling, styring og lign. Herunder også økonomistyring
  • Udvikling og brug af kravspecifikationer, udbud og it-kontrakter samt leverandørsamarbejde og styring heraf
  • GDPR-kurser
  • Agile projektformer (scrum, backlog og sprints mv.)
  • Generel organisationsudvikling og -ledelse