Menu
Søg

Særpuljen til akademikere på 55 år eller derover er lukket

Den særlige indsats for alle i Akademiker-fondspuljen på 55 år eller derover modtog ledergodkendte ansøgninger fra torsdag den 1. december og lukkede dagen efter den 2. december 2022.

Brune, visne blade med et friskt, grønt i midten
Foto: Clay Banks fra Unsplash

Opdatering: Puljen er lukket

Den særlige fondspulje modtager ikke flere ansøgninger. Abonner på Kompetencesekretariatets nyhedsbrev, og bliv orienteret om fremtidige fondsindsatser fra Akademiker-fondsgruppen.

Vi har modtaget mange ansøgninger, og vil nu sagsbehandle dem i den rækkefølge, de er indsendt. Alle ansøgere får inden for to måneder en e-mail, når der i fondssystemet er svar på ansøgningen. 

Ansatte på akademiker-overenskomst kan uanset alder søge den ordinære Akademiker-fondspulje. Den ordinære Akademiker-fondspulje åbner den 7. februar 2023 kl. 10.00.

Sådan foregik ansøgningsprocessen:

1

Læs retningslinjer

Sørg for, at du har sat dig ind i retningslinjerne for indsatsen samt fondens generelle regler.

2

Find kursus

Find et kursus eller en aktivitet og drøft med din leder, om du skal søge.

3

Opret ansøgning

Du kan allerede nu oprette din ansøgning, så den er klar til din leders godkendelse den 1. december kl. 10.00. I fondssystemet skal du vælge puljen ‘Særlig indsats: Akademikere 55 år eller derover’.

4

Din leder godkender 1. dec. kl. 10

Din leder må først godkende din ansøgning, når puljen er åben den 1. december 2022 kl. 10.00. Herefter behandler vi ansøgningerne efter princippet om først-til-mølle. Godkendes og indsendes din ansøgning for tidligt, bliver den afvist, og du kan starte forfra.

Start ved retningslinjer

Der findes en række generelle regler for Den Statslige Kompetencefond, blandt andet i forhold til udlæg, medfinansiering, tidsfrister mv., som også gælder for denne indsats.

Særligt for denne indsats gælder følgende:

  • Der kan gives støtte, hvis ansøger er fyldt 55 år. Der kan også søges om støtte, hvis ansøger er 54 år på ansøgningstidspunktet, men fylder 55 år senest på dagen for aktivitetens igangsættelse.
  • Der er i denne indsats ikke krav til varigheden af kompetenceudviklingsaktiviteten. Det vil altså sige, at der til forskel fra den ordinære ansøgningsrunde til Akademiker-fondspuljen ikke er krav om, at aktiviteten skal have en varighed på mere end tre dage.
  • Det er vigtigt at bemærke, at der i denne særlige indsats for 55+ gælder et først-til-mølle-princip, hvor ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, som de er indsendt til fonden.
  • Når du opretter din ansøgning i fondssystemet, så husk at vælge puljen: Særlig indsats: Ansatte på Akademiker-overenskomst på 55 år eller derover. Hvis din ansøgning indsendes til den almindelige Akademiker-fondspulje, som hedder ”Akademikerne”, så bliver den afvist.

Derudover gælder retningslinjerne for Akademiker-fondspuljen også for denne indsats.

Først til mølle

Alle ansøgninger indsendt til den særlige indsats, bliver sagsbehandlet i den rækkefølge, de indkommer til den særlige fondspulje. Med andre ord, så sagsbehandler vi ud fra princippet om først-til-mølle, indtil midlerne er brugt op.

Ansøgninger indsendt til den særlige indsats bliver behandlet af Kompetencesekretariatet og overenskomstparterne. Alle ansøgere, der indsender en ansøgning inden lukning af fondspuljen, får i fondssystemet direkte besked, når ansøgningen er behandlet.

Derfor opretter Akademiker-fondspuljen særlig indsats

Den Statslige Kompetencefonds Akademiker-fondspulje modtager færre ansøgninger fra ansatte på 55 år og derover, set i forhold til hvor mange ansatte der er i denne aldersgruppe.

Derfor iværksætter Akademiker-fondsgruppen en særlig indsats, der øremærker midler til kompetenceudviklende aktiviteter for netop denne målgruppe. Kriterierne for indsatsen giver mulighed for at søge til kompetenceudviklingsaktiviteter uanset varighed.

Med indsatsen ønsker overenskomstparterne at bidrage til, at den enkelte udvikler sine kompetencer kontinuerligt gennem hele arbejdslivet.

Den ordinære Akademiker-fondspulje åbner den 7. februar 2023 kl. 10.00. Ansatte på akademiker-overenskomst kan uanset alder søge den ordinære Akademiker-fondspulje.

Se video og hent guide til ansøgning

Vær blot opmærksom på, at du under spørgsmålet om, hvilken pulje du ønsker at søge midler fra skal vælge ”Særlig indsats: Akademikere 55 år eller derover”. Resten af felterne skal udfyldes, som det ellers fremgår i videoen og af guiden nedenfor.
Kontakt

Margit Vesterholm-Lavesen
Fondsrådgiver

Obs