Ny OK-fond: 172 mio. kroner til individuel kompetenceudvikling

Overenskomstparterne stifter ny kompetencefond med 172 mio. kr. I den nye overenskomstperiode kan statens medarbejdere søge penge fra Den Statslige Kompetencefond til individuel kompetenceudvikling.

Statsligt ansatte kan fortsat hente viden, inspiration og økonomisk støtte til kompetenceudvikling hos Kompetencesekretariatet. Men i den nye overenskomstperiode fokuserer overenskomstparterne midlerne i den partsfælles kompetenceindsats ved at samle midlerne i en fond, der har fokus på individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Det står klart, efter den nye overenskomstaftale for staten er blevet indgået.

Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) og Kompetencefonden bliver nedlagt. Den Statslige Kompetencefond til individuel kompetenceudvikling bliver etableret.

Ny kompetencefond

Med Den Statslige Kompetencefond kan statens medarbejdere ansøge om fondsstøtte til individuel, kompetencegivende kompetenceudvikling.

Formålet med fonden er at fremme og understøtte de statslige arbejdspladsers kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for både arbejdspladsernes opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet (employability). 

Med fonden kan der ansøges om støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr (ex moms)
  • Materialer
  • Transport og ophold

For at kunne ansøge om midler fra Den Statslige Kompetencefond, så vil det kræve, at arbejdsgiveren medfinansierer den ansøgte kompetenceaktivitet. Det bliver også et krav, at både medarbejder og nærmeste personaleleder har underskrevet ansøgningen.

Fonden inddeles i fondsområder

De 172 mio. kroner i Den Statslige Kompetencefond bliver underopdelt i fondsområder, der dækker over centralorganisationerne på statens område: AC, CO10, OAO og LC.

Inden for hvert fondsområde kan der søges om midler til individuel, kompetencegivende kompetenceudvikling. Midlerne i fonden bliver fordelt forholdsmæssigt til fondsområderne ud fra hver centralorganisations lønsum.

Baggrunden for den nye fond

Aftalen om overenskomstparternes fælles kompetenceindsats indgår i overenskomsten for 2018-2021.

Overenskomstparterne udarbejder i 2019 en aftale, der uddyber Den Statslige Kompetencefonds virke.

Mere viden udsendes via nyhedsbrev

Overenskomstparternes nye fond vil blive administreret af deres fælles sekretariatet for kompetenceudvikling på statens arbejdspladser Kompetencesekretariatet.

Læs mere om Den Statslige Kompetencefond i bilag B til det statslige overenskomstforlig fra april 2018.

Når de nærmere vilkår for fondsstøtte fra den nye fond er fastlagt, så vil vi via vores nyhedsbrev udsende mere information.