Kompetencestrategien der bygger bro mellem arbejdspladsens strategi og medarbejdernes kompetencer