Nyt om Den Statslige Kompetencefond

Kompetenceudvikling har stor betydning for at kunne løse arbejdsopgaverne – nu og på længere sigt. Det er til gavn for både den enkelte medarbejder og arbejdspladsen.

Derfor har vi ved overenskomstforhandlingerne i 2018 oprettet en ny fond: Den Statslige Kompetencefond.

I fonden kan statsligt ansatte (omfattet af CFU-forliget eller Akademikerforliget) ansøge om økonomisk støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold i forbindelse med kompetenceudvikling. Ansøgninger kan indsendes løbende.

For at kunne søge skal medarbejder og leder indgå aftale om et konkret kompetenceudviklings­forløb. Medarbejderudviklingssamtaler og udviklingsplaner er det naturlige udgangspunkt for ansøgningerne.

Vi arbejder på hurtigst muligt at åbne for udbetalinger fra fonden. Det kræver blandt andet udvikling af et it-system for at gøre ansøgning og udbetaling så nem som mulig for medarbejdere og arbejdspladser.

I foråret åbner hjemmesiden www.denstatsligekompetencefond.dk, hvor vi løbende vil informere om fonden, ansøgningsproces, oplysninger om uddannelser, der kan søges støtte til, mv.

Derudover vil vi informere om nyt via Kompetencesekretariatets nyhedsbrev, LinkedIn-profil og www.kompetenceudvikling.dk.

Vi ser frem til fondens åbning efter sommerferien, så vi i fællesskab kan gøre statens medarbejdere endnu dygtigere.

 

Venlige hilsener

Overenskomstparterne på statens område