Nyt værktøj hjælper jer med kompetencestrategien

Har I en kompetencestrategi, eller trænger jeres nuværende til en justering? Brug Kompetencesekretariatets nye dialogværktøj Kompetencedialogen til en proces frem mod en konkret plan. Værktøjet har allerede hjulpet flere statslige arbejdspladser godt i gang.

Hvad er Kompetencedialogen?

Med et nyt værktøj ”Kompetencedialogen” kan I få hjælp til at sætte retning på jeres kompetenceudvikling og udforme en strategi, der skaber sammenhæng mellem arbejdspladsens og medarbejdernes behov. Og som samtidigt kan munde ud i en konkret plan.
  
Kompetencedialogen er udviklet af Kompetencesekretariatet sammen med en række statslige arbejdspladser. Dialogværktøjet understøtter en struktureret dialog om kompetencebehov på arbejdspladsen, der involverer både samarbejdsudvalg (SU) og ledere og medarbejdere. Og som synliggør og binder organisationens mål sammen – fra forretningsstrategiens indsatser til den enkelte medarbejders kompetenceudvikling.

Et værktøj i to dele

Dialogværktøjet består af to dele: Den ene del henvender sig til SU og den anden til afdelinger, teams, kontorer mv. på arbejdspladsen.
  
Første del af Kompetencedialogen skaber en ramme for en dialog i SU frem mod en færdig kompetencestrategi, der tager afsæt i de forhold, der er særlige for jer. Anden del af Kompetencedialogen kan bruges til at understøtte en dialog på afdelingsniveau (en gruppeudviklingssamtale, GRUS) om kompetencebehov, både tværgående og fx som et fælles opspil til jeres MUS.
  
Kompetencedialogens to dele kan bruges i sammenhæng eller uafhængigt af hinanden.

Afsæt en halv arbejdsdag og kickstart jeres proces

Begge dialogprocesser kickstartes med hver en workshop af en halv dags varighed, som kan ende i en konkret plan, I kan gå direkte videre med på arbejdspladsen, hvis I ønsker det.
  
Workshop 1 (turkis) har fokus på kompetencestrategien og workshop 2 (orange) på en strategisk gennemførelse af en gruppeudviklingssamtale.

Figuren viser de to procesforløb (klik for at forstørre):

 

 

 

 

 

 

Indbygget evaluering og læring

Fordi Kompetencedialogen hjælper jer til at danne bro mellem strategi og aktiviteter og synliggøre sammenhængene, har det også en indbygget evaluerings- og læringsdimension. I kan fx indarbejde et tilbagespil fra MUS-samtalerne i planen til jeres efterfølgende evaluering af den samlede kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen.

Modellen viser sammenhængene i organisationen mellem kompetencestrategi, GRUS og MUS (klik for at forstørre):

  

 

 

 

 

 

 

 

Proces og materiale

Kompetencedialogen består af en række såkaldte dialogplader og dialogkort. De forskellige dialogplader har hver sit fokus og suppleres hver især af dialogkort med spørgsmål, som faciliterer eller guider deltagernes fælles samtale. Undervejs noterer alle deltagerne deres pointer ned på post-its, som sættes på dialogpladerne.

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatets konsulenter står klar, hvis I gerne vil have sparring og hjælp til at komme i gang med Kompetencedialogen. Vi kan også tilbyde at facilitere en workshop, fx for SU. Kompetencesekretariatet medbringer i så fald al materiale.

Kontakt os og hør mere om Kompetencedialogen på mail info@kompetenceudvikling.dk eller telefon 33 18 69 69.

Hent Kompetencedialogen

Se, hvordan Kompetencedialogen ser ud, og læs hvordan I kan komme igang. Dialogplader, dialogkort, facilitatorguide og skabeloner er digitale og lige til at hente:

Hent Kompetencedialogens materiale fra siden her.

  •