Nyt webværktøj: Få inspiration til MUS-konceptet

Foråret er mange steder lig med afholdelse af MUS. Få inspiration til udvikling og indhold i selve MUS-konceptet med vores nye webværktøjer.

Kompetencesekretariatet ser mange forskellige MUS-koncepter. Det gælder både samtaleskemaer og processer for gennemførelse af MUS.
  
Både arbejdspladsens og medarbejderens udvikling
MUS-skemaet skal understøtte en god dialog, hvor I taler om det, der er relevant for både leder og medarbejder. Samtalen skal understøtte udvikling af medarbejderen i et strategisk perspektiv – i forhold til arbejdspladsens behov og den enkeltes employability. Det betyder, at udvikling af medarbejderne skal ske, så I som arbejdsplads bedst muligt kan løse jeres arbejdsopgaver nu og i fremtiden, og så den enkelte medarbejder bevarer sin markedsværdi både i forhold til fremtidige opgaver og muligheden for at få nyt job. 

   
Hvad er et godt MUS-skema?

  • Det er fremadskuende og har fokus på medarbejderens udvikling.
  • Det er koblet til arbejdspladsens strategi og mål.
  • Det har få obligatoriske spørgsmål, og dertil gerne en række valgfrie. Hele skemaet kan også bestå af valgfrie spørgsmål, som leder og medarbejder i forvejen har valgt skal danne grundlag for årets MUS. 
  • Det resulterer i konkrete og skriftlige udviklingsmål og -planer.

  
Webværktøj til inspiration: Det enkle MUS-skema – og det udvidede 
Kompetencesekretariatet har udviklet et kort og enkelt MUS-skema kaldet ”MUS Kompasset” og et længere kaldet ”MUS Designer”.
  
MUS Kompasset indeholder 5 spørgsmål eller emner, som enhver MUS bør indeholde. Det er en let tilgængelig udgave af MUS-skemaet, som kan give retning på samtalen. Det er lige til at printe ud og tage med til samtalen. Åbn MUS Kompasset.
   

MUS Designer er udviklet som inspiration til de arbejdspladser, som gerne vil udarbejde en ny og længere spørgeramme.
  
Når du åbner siden, kan du vælge mellem en lang række spørgsmål under nogle hovedtemaer og tilpasse MUS-skemaet, så det passer bedst til jeres konkrete behov og kontekst.
  
Bruttolisten med spørgsmål i MUS Designer er ikke komplet, men alene udtryk for input og inspiration. Når du har valgt de spørgsmål, du ønsker, kan du til slut gemme og hente jeres eget MUS-samtaleskema som word-fil. Her tilføjer og formulerer du også bare de spørgsmål, som du synes mangler. Åbn MUS Designer.
  
Inspiration fra andre arbejdspladser
Find konkrete eksempler på andre arbejdspladsers MUS-koncepter. Blandt andet Anklagemyndigheden, DTU, Det Kgl. Bibliotek, Røde Kors Asylcentre, forskellige styrelser og undervisningsinstitutioner.
  
Før og efter: MUS er mere end selve samtalen
En fælde, mange går i, er at lægge al energi og indsats i udarbejdelse og anvendelse af selve samtaleskemaet til MUS. Men det er ligeså vigtigt at fokusere på aktiviteter både før og efter selve samtalen, da det skaber det største udbytte. Forbered jer godt og husk at følg op på samtalerne – det har både leder og medarbejder et ansvar for.
    
Det er vigtigt, at MUS fører til konkrete aftaler, og at det aftalte realiseres – og får effekt og skaber værdi. Sørg derfor for, at leder og medarbejder i fællesskab får udarbejdet en udviklingsplan for medarbejderen, som indeholder de konkrete udviklingsmål og aktiviteter. Og husk at indgå aftale om, hvornår og hvordan, der følges op, og hvem, der har ansvar for hvad.
  
Læs mere: 4 gode råd til bedre udviklingsmål og -aktiviteter