Menu
Søg

Om fonden

Den Statslige Kompetencefond er de statslige overenskomstparters fælles fond til udvikling af ansatte i staten. Her kan du læse om aftalen bag fonden, fondsgrupperne og fondens økonomi.

Mand rækker hånden op i baggrunden er en tavle, hvorpå pladerne fra Kompetencedialog er hængt

Den Statslige Kompetencefond er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i 2018. Overenskomstforliget er efterfølgende udmøntet i Aftalen om Den Statslige Kompetencefond.

Aftalen om Den Statslige Kompetencefond indgår i OK21 overenskomsterne:

Fondsgrupper

Den Statslige Kompetencefond er opdelt i fire fondsgrupper efter de fire centralorganisationer: Akademikerne, CO10, LC og OAO. Hver fondsgruppe bestyrer en fondspulje. OAO’s fondsområde er dog underinddelt i to puljer.

Nedenfor kan du via de indsatte links se hvilke forhandlingsberettigede organisationer, der hører til i de fem fondspuljer.

Hver fondsgruppe fastsætter, hvordan deres andel af Den Statslige Kompetencefonds midler skal anvendes og herunder, om der er kompetenceudviklingsaktiviteter, som på forhånd er vurderet støtteberettiget.

Medlemmerne i de fire fondsgrupper er:

Akademikernes fondsgruppe

 • Lotte Ravnholt Christensen, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Mia Ebert Jørgensen, fuldmægtig, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Emilie Kaatmann, fuldmægtig, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Cathrine Holm-Nielsen, forperson for Kommunikation og Sprog
 • Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
 • Johanne Nordmann, formand for Djøf Offentlig
 • Carsten Eckhart Thomsen, formand for IDA Offentlig
 • Niels Tønning, formand for HOD
 • Nicoline Jonasen, konsulent, Akademikerne

Centralorganisationen af 2010’s fondsgruppe

 • Lotte Ravnholt Christensen, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Mia Ebert Jørgensen, fuldmægtig, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Emilie Kaatmann, fuldmægtig, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Heino Kegel, formand, Politiforbundet.
 • Jørn Rise, forbundsformand, Dansk Told- og Skatteforbund 
 • Ghita Parry, formand, Kost- og Ernæringsforbundet
 • Ellen Gydesen, chefkonsulent, SKAF

Lærernes Centralorganisations fondsgruppe

 • Lotte Ravnholt Christensen, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Mia Ebert Jørgensen, fuldmægtig, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Emilie Kaatmann, fuldmægtig, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Morten Kvist Refskov, lærer og formand for DLF’s Overenskomstudvalg, Danmarks Lærerforening
 • Morten Bay, næstformand, Uddannelsesforbundet
 • Monica Lendal Jørgensen, formand, Frie Skolers Lærerforening
 • Jeppe Møller Tobberup, næstformand, Frie Skolers Ledere
 • Ellen Gydesen, chefkonsulent, SKAF

Offentligt Ansattes Organisationers fondsgruppe

 • Lotte Ravnholt Christensen, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Mia Ebert Jørgensen, fuldmægtig, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Emilie Kaatmann, fuldmægtig, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Ulla Moth-Lund Christensen, næstformand, HK Stat
 • Patrick Andreasen (suppleant), uddannelsespolitisk konsulent, HK Stat
 • Bo Yde Sørensen, forbundsformand, Fængselsforbundet
 • Henrik Thøgersen (suppleant), forbundssekretær, Fængselsforbundet
 • Lydia Callesen, gruppeformand, 3F
 • Kaj Andersen (suppleant), teamleder og udd.konsulent, 3F
 • Kurt Brantner, formand, Hærens Konstabel og Korporalforening
 • Poul Sørensen (suppleant), konsulent, Hærens Konstabel og Korporalforening
 • Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær, Dansk Metal
 • Ole Rosschou (suppleant), sekretær, Dansk Metal
 • Dorthe Storm Meier, konsulent, Offentligt Ansattes Organisationer

Fondens økonomi

Der er afsat 172,5 mio. kr. i Den Statslige Kompetencefond for OK21, der udløber den 31. marts 2024. Fondsmidlerne er fordelt til de fire målgrupper efter målgruppernes andel i staten. Fordelingsnøglen er baseret på lønsum.

Kontakt

Har du spørgsmål om Den Statslige Kompetencefond, så kontakt Kompetencesekretariatet på fond@kompetenceudvikling.dk eller 33 18 69 69.

Obs