Papir på kompetencerne

Seks glade gravere og gravermedhjælpere ved folkekirken i Nordjylland bestod midt i oktober 2011 deres eksamen som faglærte anlægsgartnere og fik beviset i hånden. Og flere er på vej. Både arbejdspladserne og deltagerne har fået et stort udbytte af uddannelsesforløbet.

Folkekirken har i 2011 kørt et pilotprojekt for at uddanne ufaglærte gravere, gravermedhjælpere og gartneriarbejdere til et faglært niveau som anlægsgartnere.

Via linket til højre ses en lille film om anlægsgartnerne, der har været igennem et uddannelsesforløb og har fået papir på deres kompetencer.

Målet var at vise gode og inspirerende eksempler på, hvordan medarbejdere ved kirkegårdene kan blive faglærte - og endda inden for en rimelig økonomisk ramme. Deltagerne har været igennem et samlet VEUD-forløb, der har en varighed på mellem 1 og 2 år med en blanding af skole og praktik. Alle deltagere er startet med en individuel kompetencevurdering og har fået merit for de relevante erfaringer, de har forud for uddannelsen.

Jeg kunne, du kan også
Graver Ernst Oehlenschlæger fra Lendum Kirke blev i oktober 2011 færdig som anlægsgartner. Han fortæller:

Hvad motiverede dig til at gå i gang med en faglært uddannelse?

”Jeg fik pjecen om uddannelsestilbuddet ”Fra ufaglært til faglært” og så tog jeg kontakt til Kompetencecenter for Det grønne område- Sandmosen, for at få en individuel kompetencevurdering. Den viste, at jeg kunne få godskrevet mange tidligere kurser og erfaring, så det gjorde også forløbet lettere at overskue”.

Var der forhold, der gjorde det svært for dig at gå i gang? – hvordan overvandt du dem?

”Jeg syntes, det var lidt svært at skulle læse teori og skrive opgaver og den slags. Men det viste sig, at det ikke var så slemt, da det kom til stykket. Vi kunne hjælpe hinanden på kurserne og få hjælp af lærerne.”

Hvad betyder det for dig at blive faglært – personligt og på jobbet?

”Personligt er det da lidt af en sejr for mig, at jeg har fået papir på mine kompetencer og har gennemført uddannelse her i en alder af godt 45 år. Og så er det da godt at have papirerne i orden, hvis der skulle være brug for at skifte job på et tidspunkt, selv om jeg ikke håber, det bliver tilfældet.”

”På jobbet får jeg nok god brug for et af de sidste kurser med at beskrive en plejeplan. Med tiden vil en plejeplan nok blive efterspurgt på kirkegården."

Mit gode råd til andre er:
”Jeg siger til andre: Jeg kunne, du kan! Prøv at gå i gang, det kan være, at det ser lidt stort ud fra start af, men når man først er i gang, er det ikke så slemt. Nu er uddannelsen endda lavet om, så man må være 6 år om at tage den, så det er blevet lidt lettere end før, hvor vi fik at vide, vi skulle tage den på 1 år.”

”Og pas på ikke at få merit for alt for meget! Et er, at man har noget praktisk erfaring og et kursus fra tidligere – et andet er, at man også skal forstå teorien bag”.