Retningslinjer og positivlister for forhåndsgodkendte aktiviteter

Den Statslige Kompetencefond er inddelt i fire fondspuljer. Nedenfor kan du læse om de forhåndsgodkendte aktiviteter og klikke dig videre til retningslinjerne for den fondspulje, du tilhører.

En positivliste/retningslinjer er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Det betyder dog ikke, at ansøgere, der søger midler til en aktivitet omfattet af positivlisterne/retningslinjerne, har krav på støtte eller fortrinsret i forhold til andre ansøgere. Det er aktiviteten, der er støtteberettiget – ikke ansøgningen. 

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten/retningslinjerne, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten/retningslinjerne.

Fondens fire fondspuljer

Den Statslige Kompetencefond er inddelt i fire fondspuljer. Hver fondspulje bestyres af en fondsgruppe, der består af overenskomstparternes repræsentanter for fire faglige grupperinger af statsligt ansatte.

Hver fondsgruppe fastsætter, hvordan deres andel af fondsmidlerne skal anvendes og herunder, om der er kompetenceudviklingsaktiviteter, som på forhånd vurderes støtteberettiget.

Forbehold for ændringer i mulighederne for støtte

De statslige overenskomstparter i fondsgrupperne får løbende information og erfaringer fra ansøgninger i fonden. Dette kan medføre et ændret fagligt fokus i, hvordan midlerne prioriteres.

Som en konsekvens af dette vil der løbende kunne ske justering i positivlister/retningslinjer. Det er derfor en god idé at læse om de aktuelle regler for støtte i positivlister/retningslinjer nedenfor eller i FAQ’en.

Nedenfor kan du ved at klikke på billederne se positivlisterne/retningslinjerne for de fire forskellige fondspuljer.