Projekt: Situeret læring i kommunikation og samarbejde

Efter en større omstillingsproces oplevede Kalundborgegnens Produktionsskole et behov for at styrke de ansattes evner til at håndtere udfordringer, frustrationer og forandringer. Med udgangspunkt i deres egen skoleform, situeret læring i praksisfællesskab, startede de kommunikations- og samarbejdsprojektet.

Efter en længere proces med omstillinger oplevede Kalundborgegnens Produktionsskole at de ansattes frustrationsrobusthed var blevet udhulet. Med støtte fra de statslige overenskomstparters tidligere fond Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) har de gennemført projektet ’Situeret læring i kommunikation og samarbejde’.

Praktisk tilgang skaber fælles fodslag

Kalundborgegnens Produktionsskole skoleform beskrives som værende ”Situeret læring i sociale praksisfællesskaber”, og det var denne praksistilgang, der gik igen i projektet. Den praktiske tilgang for projektet blev både valgt, fordi den for de involverede var velkendt, men også for at skabe et fælles udgangspunkt i en medarbejdergruppe, som var præget af faglig diversitet.

Deltagerne fremhæver følgende effekter af projektet: Kolleger kender hinanden bedre, man ser hinanden mere nuanceret, og der er større engagement og mere motivation og glæde. Desuden fremhæves en større forståelse for hinandens arbejdsområder og udfordringer i hverdagen.

Projektet forløb fra januar 2015 og blev afsluttet i juni 2016. 

Støttet af overenskomstparternes tidligere fond

Kompetenceprojektet blev støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). I overenskomstperioden fra 2015-2018 kunne statslige arbejdspladser søge økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter fra FUSA. Midlerne i FUSA var afsat ved overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor, og læs mere om projektet.

Skolen der ikke er en skole

Kalundborgegnens Produktionsskole er velkendt for sit arbejde med situeret læring, hvilket bl.a. er blevet behandlet af socialantropologen Jean Lave fra det amerikanske universitet University of California, Berkeley. I år 2000 udgav hun den akademiske artikel ”Læring i praksis: Kalundborgegnens Produktionsskole”.

Med en henvisning til den praktiske tilgang i skolens læringsmiljø beskriver Jean Lave Kalundborgegnens Produktionsskole for at være ”skolen der ikke er en skole”

”.. jeg var så interesseret i den slående vision for uddannelse, jeg så legemliggjort og i funktion på Kalundborgegnens Produktionsskole”, skriver Jean Lave.

Læs hele socialantropologen Jean Laves artikel her