Rådgivning om efter- og videreuddannelse

Kompetencesekretariatet rådgiver om efter- og videreuddannelse - herunder tilrettelæggelse af forløb, der passer til behovene på jeres arbejdsplads.

Vi kan gå i dialog med jer, om de kompetenceudviklingsbehov I har og rådgiver jer om efter- og videreuddannelse og vedrørende kontakten til uddannelsesinstitutioner. 

Kompetencesekretariatet kan rådgive jer omkring brugen af det offentlige uddannelsessystem. Der er mulighed for en lang række kurser og uddannelser for voksne. Der er kurser på mange niveauer og udbudt af mange forskellige typer uddannelsesinstitutioner.

Der er mulighed for at lave et fleksibelt forløb, som passer til behovene på jeres arbejdsplads og en lang række uddannelsestilbud til forskellige medarbejdergrupper.

Som arbejdsplads er der ofte mulighed for lønrefusion for den arbejdstid, der bruges til uddannelse for medarbejderne, i form af VEU-godtgørelse eller SVU. Der er også en række andre støtte- og godtgørelsesmuligheder, som I som arbejdsplads med fordel kan benytte jer af.

En uddannelse i det offentlige uddannelsessystem giver formelle kvalifikationer, der dokumenteres og kan udløse ECTS-point.